ПРЕДПРИЯТИЯ

Тракия Кабел ООД ЕИК 123727668
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6000, бул. "Цар Симеон Велики" № 160, ет. 6, офис 20
Телефон 042/ 635435; 0898515550; 042 651166
е-mail office@trakiacable.net
Адрес за кореспонденция гр. Стара Загора 6000, ул. 'Евредика' № 5
Лице за контакт Бойко Димов Байчев
Органи на управление Управител - Бойко Димов Байчев.Съдружници  Борис Петков Кърчев, Бойко Димов Байчев.Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с VG Media за разпространение на Raitre
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Димитровград, Сливен, Симеоновград, Хасково, Богомилово, Бузовград, Бъдеще, Бял извор, Загоре, Кирилово, Кънчево, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Овощник, Опан, Обручище, Розово, Раднево, Ръжена, Средец, Тракия, Тулово, Хаджидимитрово, Черганово, Шаново, Ягода, Ястребово, Брод, Гълъбово, Голямо Асеново, Златополе, Крепост, Крум, Радиево


Договор с Апримис за разпространение на Tiankov Folk
Дата на подписване 01.05.2021 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Стара Загора.


Договор с Апримис за разпространение на Penthouse Passion
Дата на подписване 01.05.2021 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Стара Загора.


Договор с Апримис за разпространение на Tiankov Orient Folk
Дата на подписване 01.05.2021 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Стара Загора.


Договор с Радио и Телевизия Сити ЕООД за разпространение на СИТИ ТВ
Дата на подписване 03.01.2019 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Мъглиж,с.Бузовград, гр.Стара Загора,с.Кънчево, с.Овощник,с.Розово, с.Ръжена,с.Тулово, с.Ягода.


Договор с Апримис за разпространение на Penthouse Gold
Дата на подписване 01.05.2021 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Стара Загора.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на DIEMA SPORT 3
Дата на подписване 01.06.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Тулово, Бузовград, Розово, Ръжена, Овощник


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на NOVA NEWS
Дата на подписване 01.03.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Тулово, Бузовград, Розово, Ръжена, Овощник


Договор с Апримис за разпространение на Travel XP
Дата на подписване 01.05.2021 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Стара Загора.


Договор с Апримис за разпространение на AGRO TV HD/SD
Дата на подписване 01.05.2021 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Стара Загора.


Договор с Апримис за разпространение на Penthouse Quickies
Дата на подписване 01.05.2021 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Стара Загора.


Договор с FANTASY MEDIA B.V. за разпространение на Fantazzy TV HD/SD
Дата на подписване 01.01.2021 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Тулово, Бузовград, Розово, Ръжена, Овощник


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV HD
Дата на подписване 03.10.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Димитровград, Симеоновград, Тулово, Бузовград.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action HD
Дата на подписване 03.10.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Димитровград, Симеоновград, Тулово, Бузовград


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Ring.BG HD
Дата на подписване 03.10.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Димитровград, Симеоновград, Тулово, Бузовград


Договор с Статис АД за разпространение на 7/8 TV
Дата на подписване 01.09.2020 г.
Дата на изтичане 31.08.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на ARTE
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Димитровград, Сливен, Симеоновград, Хасково, Богомилово, Бузовград, Бъдеще, Бял извор, Загоре, Кирилово, Кънчево, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Овощник, Опан, Обручище, Розово, Раднево, Ръжена, Средец, Тракия, Тулово, Хаджидимитрово, Черганово, Шаново, Ягода, Ястребово, Брод, Гълъбово, Голямо Асеново, Златополе, Крепост, Крум, Радиево


Договор с VG Media за разпространение на ZDF
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Димитровград, Сливен, Симеоновград, Хасково, Богомилово, Бузовград, Бъдеще, Бял извор, Загоре, Кирилово, Кънчево, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Овощник, Опан, Обручище, Розово, Раднево, Ръжена, Средец, Тракия, Тулово, Хаджидимитрово, Черганово, Шаново, Ягода, Ястребово, Брод, Гълъбово, Голямо Асеново, Златополе, Крепост, Крум, Радиево


Договор с Радио Експрес АД за разпространение на РАДИО THE VOICE
Дата на подписване 02.01.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора,Димитровград, Симеоновград, Мъглиж, Тулово,Бузовград, Брод, Розово, Овощник, Ръжена, Ягода


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 03.10.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Димитровград, Симеоновград, Тулово, Бузовград


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 03.10.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Димитровград, Симеоновград, Тулово, Бузовград


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 03.10.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Димитровград, Симеоновград, Тулово, Бузовград


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на ФОКСЛАЙФ (FOXLIFE)
Дата на подписване 01.12.2019 г.
Дата на изтичане 30.11.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват  Мъглиж, Стара Загора, Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Тулово, Черганово, Ягода


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на ФОКСКРАЙМ (FOXCRIME)
Дата на подписване 01.12.2019 г.
Дата на изтичане 30.11.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват  Мъглиж, Стара Загора, Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Тулово, Черганово, Ягода


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА СПОРТ
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Тулово, Бузовград, Розово, Ръжена, Овощник


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на 24 KITCHEN
Дата на подписване 01.12.2019 г.
Дата на изтичане 30.11.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват  Мъглиж, Стара Загора, Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Тулово, Черганово, Ягода


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА СПОРТ 2
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Тулово, Бузовград, Розово, Ръжена, Овощник


Договор с Ди Ен Кей Медия Груп ООД за разпространение на BG MUSIC CHANNEL
Дата на подписване 01.11.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Стара Загора, Симеоновград, Димитровград, Мъглиж


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Trace Sport Stars HD
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Тулово, Бузовград, Розово, Ръжена, Овощник


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на NATIONAL GEOGRAPHIC
Дата на подписване 01.12.2019 г.
Дата на изтичане 30.11.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват  Мъглиж, Стара Загора, Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Тулово, Черганово, Ягода


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА ФЕМИЛИ
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Тулово, Бузовград, Розово, Ръжена, Овощник


Договор с Телевизия Европа АД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ
Дата на подписване 15.07.2010 г.
Дата на изтичане 01.08.2012 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Стара Загора.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на KINONOVA
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Тулово, Бузовград, Розово, Ръжена, Овощник


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват  Стара Загора, Мъглиж, Тулово, Бузовград, Розово, Ръжена, Овощник


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН
Дата на подписване 01.11.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват  Стара Загора, Симеоновград, Димитровград, Мъглиж


Договор с Апримис за разпространение на T.TV.I HD
Дата на подписване 01.05.2021 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Стара Загора


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА СПОРТ
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Тулово, Бузовград, Розово, Ръжена, Овощник


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на ФЕН ТВ
Дата на подписване 01.11.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Стара Загора, Симеоновград, Димитровград, Мъглиж


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Диема
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Тулово, Бузовград, Розово, Ръжена, Овощник


Договор с Алфа 2018 Фондация за разпространение на АЛФА ТВ/ ALFA TV
Дата на подписване 15.10.2019 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България Бузовград, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево, Мъглиж, Овощник, Розово, Ръжена, Стара Загора, Тулово, Хаджидимитрово, Черганово, Шаново, Шейново, Шипка, Ягода, Богомилово, Брод, Бъдеще, Бял извор, Голямо Асеново, Димитровград, Загоре, Златополе, Кирилово, крепост, Крум, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Опан, Радиево, Симеоновград, Средец, Тракия, Хасково, Черногорово, Ястребово, Гълъбово, Мусачево, Обручище, РадневоДоговор с Тянков Груп ЕООД за разпространение на Tiankov folk SD
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Продължителност в години 1
Териториален обхват обл.Стара Загора, обл.ХаскавоДоговор с Тянков Груп ЕООД за разпространение на Tiankov folk HD
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Продължителност в години 1
Териториален обхват обл.Стара Загора, обл.Хаскаво


Договор с Тянков Груп ЕООД за разпространение на Tiankov orient folk HD
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Продължителност в години 1
Териториален обхват обл.Стара Загора, обл.Хаскаво


Договор с Тянков Груп ЕООД за разпространение на Tiankov orient folk SD
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Продължителност в години 1
Териториален обхват обл.Стара Загора, обл.Хаскаво


Договор с The Walt Disney Company Limited за разпространение на Disney Channel
Дата на подписване 01.12.2018 г.
Дата на изтичане 30.09.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват  Стара Загора, Мъглиж, Бузовград, Овощник, Розово, Ръжена, Ягода, Тулово


Договор с Da Vinci Media GmbH за разпространение на Da Vinci Learning
Дата на подписване 01.07.2015 г.
Дата на изтичане 30.06.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват  Димитровград, Симеоновград, Стара Загора, Мъглиж, Бузовград, Кънчево, Розово, Тулово, Ръжена, Ягода


Договор с Just Music Fernsehbetriebs Gmbh за разпространение на Deluxe Music SD
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Стара Загора, Симеоновград, Димитровград, Сливен, Мъглиж, Бузовград, Брод, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Тулово, Черганово, Ягода


Договор с Информационен център на Министерство на отбраната за разпространение на ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ (ВТК)
Дата на подписване 01.07.2010 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Димитровград, Симеоновград, Богомилово, Бузовград, Бъдеще, Бял извор, Загоре, Кирилово, Кънчево, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Овощник, Опан, Розово, Ръжена, Средец, Тракия, Тулово, Хаджидимитрово, Черганово, Шаново, Ягода, Ястребово, Хасково, Брод, Голямо Асеново, Златополе, Крепост, Крум, Радиево, Черногорово


Договор с Your Family Entertainment AG за разпространение на Yourfamily
Дата на подписване 01.04.2013 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Димитровград, Симеоновград, Сливен, Мъглиж, Бузовград, Брод, Кънчево, Овощник, Розово, Тулово, Черганово, Ягода


Договор с VG Media за разпространение на TRT Turk
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Димитровград, Сливен, Симеоновград, Хасково, Богомилово, Бузовград, Бъдеще, Бял извор, Загоре, Кирилово, Кънчево, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Овощник, Опан, Обручище, Розово, Раднево, Ръжена, Средец, Тракия, Тулово, Хаджидимитрово, Черганово, Шаново, Ягода, Ястребово, Брод, Гълъбово, Голямо Асеново, Златополе, Крепост, Крум, Радиево


Договор с НИКО ГРУП ООД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ СТОЙЧЕВ (TV STOICHEV)
Дата на подписване 04.08.2012 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Мъглиж,с.Бузовград, гр.Стара Загора,с.Кънчево, с.Овощник,с.Розово, с.Ръжена,с.Тулово, с.Ягода.


Договор с VG Media за разпространение на TVE
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Димитровград, Сливен, Симеоновград, Хасково, Богомилово, Бузовград, Бъдеще, Бял извор, Загоре, Кирилово, Кънчево, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Овощник, Опан, Обручище, Розово, Раднево, Ръжена, Средец, Тракия, Тулово, Хаджидимитрово, Черганово, Шаново, Ягода, Ястребово, Брод, Гълъбово, Голямо Асеново, Златополе, Крепост, Крум, Радиево


Договор с Just Music Fernsehbetriebs Gmbh за разпространение на Deluxe Lounge HD
Дата на подписване 01.04.2013 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Стара Загора, Симеоновград, Димитровград, Сливен, Мъглиж, Бузовград, Брод, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Тулово, Черганово, Ягода


Договор с Агенция Витоша ЕООД за разпространение на РАДИО ВИТОША
Дата на подписване 02.01.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Димитровград, Симеоновград, Мъглиж, Тулово, Бузовград, Брод, Розово, Овощник, Ръжена, Ягода


Договор с Агенция Атлантик ЕООД за разпространение на РАДИО МЕДЖИК ФМ
Дата на подписване 02.01.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Димитровград, Симеоновград, Мъглиж, Тулово, Бузовград, Брод, Розово, Овощник, Ръжена, Ягода


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на National Geographic Channel Wild
Дата на подписване 01.12.2019 г.
Дата на изтичане 30.11.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват  Мъглиж, Стара Загора, Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Тулово, Черганово, Ягода


Договор с Mega Max Media за разпространение на Duck TV
Дата на подписване 01.03.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват обл.Стара Загора, обл.ХасковоДоговор с Civico Ltd за разпространение на Brazzers TV Europe
Дата на подписване 01.04.2015 г.
Дата на изтичане 31.03.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Бузовград, Кънчево, Розово, Ръжена, Тулово, Ягода


Договор с Апримис за разпространение на СИТИ ТВ HD/SD
Дата на подписване 01.05.2021 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Стара Загора


Договор с Агенция Атлантик ЕООД за разпространение на MAGIC TV
Дата на подписване 02.01.2014 г.
Продължителност в години 1
Териториален обхват Стара Загора, Димитровград, Симеоновград, Мъглиж, Тулово, Бузовград, Брод, Розово, Овощник, Ръжена, Ягода


Договор с VG Media за разпространение на ProSieben
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Димитровград, Сливен, Симеоновград, Хасково, Богомилово, Бузовград, Бъдеще, Бял извор, Загоре, Кирилово, Кънчево, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Овощник, Опан, Обручище, Розово, Раднево, Ръжена, Средец, Тракия, Тулово, Хаджидимитрово, Черганово, Шаново, Ягода, Ястребово, Брод, Гълъбово, Голямо Асеново, Златополе, Крепост, Крум, Радиево


Договор с VG Media за разпространение на Raiuno
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Димитровград, Сливен, Симеоновград, Хасково, Богомилово, Бузовград, Бъдеще, Бял извор, Загоре, Кирилово, Кънчево, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Овощник, Опан, Обручище, Розово, Раднево, Ръжена, Средец, Тракия, Тулово, Хаджидимитрово, Черганово, Шаново, Ягода, Ястребово, Брод, Гълъбово, Голямо Асеново, Златополе, Крепост, Крум, Радиево


Договор с Скат ООД за разпространение на СКАТ
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Тулово, Бузовград, Овощник, Ягода, Розово


Договор с Turner Broadcasting System Europe Limited за разпространение на CARTOON NETWORK
Дата на подписване 01.04.2015 г.
Дата на изтичане 31.03.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Димитровград, Симеоновград, Мъглиж, Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Тулово, Ягода


Договор с RTL Television GmbH за разпространение на RTL 2
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2013 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват
Бузовград, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево, Мъглиж, Овощник, Розово, Ръжена, Стара Загора, Тулово


Договор с Mtv Networks Europe Ltd за разпространение на MTV
Дата на подписване 01.05.2010 г.
Дата на изтичане 30.04.2013 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Симеоновград, Мъглиж, Стара Загора, Бузовград, Кънчево, Розово, Ръжена, Тулово, Ягода


Договор с Апримис за разпространение на ПЛАНЕТА ФОЛК
Дата на подписване 01.05.2021 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Стара Загора


Договор с Turner Broadcasting System Europe Limited за разпространение на CNN International
Дата на подписване 01.04.2015 г.
Дата на изтичане 31.03.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват  Стара Загора, Димитровград, Симеоновград, Мъглиж, Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Тулово, Ягода


Договор с RTL Television GmbH за разпространение на n-tv
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2013 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват
Бузовград, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево, Мъглиж, Овощник, Розово, Ръжена, Стара Загора, Тулово


Договор с Mtv Networks Europe Ltd за разпространение на Vh1
Дата на подписване 01.05.2010 г.
Дата на изтичане 30.04.2013 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Симеоновград, Мъглиж, Стара Загора, Бузовград, Кънчево, Розово, Ръжена, Тулово, Ягода


Договор с Апримис за разпространение на ТВ ПЛАНЕТА SD/HD
Дата на подписване 01.05.2021 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Стара Загора


Договор с Turner Broadcasting System Europe Limited за разпространение на BOOMERANG
Дата на подписване 01.04.2015 г.
Дата на изтичане 31.03.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Димитровград, Симеоновград, Мъглиж, Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Тулово, Ягода


Договор с RTL Television GmbH за разпространение на Super RTL
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2013 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват
Бузовград, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево, Мъглиж, Овощник, Розово, Ръжена, Стара Загора, Тулово


Договор с Mtv Networks Europe Ltd за разпространение на Nick Jr
Дата на подписване 01.03.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Димитровград


Договор с Апримис за разпространение на PLANETA 4K / ПЛАНЕТА 4К
Дата на подписване 01.05.2021 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Стара Загора


Договор с Mtv Networks Europe Ltd за разпространение на Nickelodeon
Дата на подписване 01.03.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Димитровград,


Договор с RTL Television GmbH за разпространение на VOX
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2013 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват
Бузовград, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево, Мъглиж, Овощник, Розово, Ръжена, Стара Загора, Тулово


Договор с RTL Television GmbH за разпространение на RTL
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2013 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват
Бузовград, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево, Мъглиж, Овощник, Розово, Ръжена, Стара Загора, Тулово


Договор с Апримис за разпространение на BOX HD/SD
Дата на подписване 01.05.2021 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Стара Загора.


Договор с ВВД - Руйчев ЕООД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ РОДИНА
Дата на подписване 01.01.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Териториален обхват обл.Стара Загора , обл.Хасково.


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на FOX
Дата на подписване 01.12.2019 г.
Дата на изтичане 30.11.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Мъглиж, Стара Загора, Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Тулово, Черганово, Ягода


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на 24 Kitchen HD
Дата на подписване 01.12.2019 г.
Дата на изтичане 30.11.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват  Мъглиж, Стара Загора, Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Тулово, Черганово, Ягода


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на Fox HD
Дата на подписване 01.12.2019 г.
Дата на изтичане 30.11.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват  Мъглиж, Стара Загора, Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Тулово, Черганово, Ягода


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на National Geographic Channel Wild HD
Дата на подписване 01.12.2019 г.
Дата на изтичане 30.11.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват  Мъглиж, Стара Загора, Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Тулово, Черганово, Ягода


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на National Geographic Channel HD
Дата на подписване 01.12.2019 г.
Дата на изтичане 30.11.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват  Мъглиж, Стара Загора, Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Тулово, Черганово, Ягода


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на Фокс Лайф HD
Дата на подписване 01.12.2019 г.
Дата на изтичане 30.11.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват  Мъглиж, Стара Загора, Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Тулово, Черганово, Ягода


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на Фокс Крайм HD
Дата на подписване 01.12.2019 г.
Дата на изтичане 30.11.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Мъглиж, Стара Загора, Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Тулово, Черганово, Ягода


Договор с Motor Presse TV Gmbh за разпространение на auto motor und sport channel SD
Дата на подписване 01.04.2013 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Мъглиж,с.Бузовград, гр.Стара Загора,с.Кънчево, с.Овощник,с.Розово, с.Ръжена,с.Тулово, с.Ягода.


Договор с Leo DT- Europe SARL за разпространение на Wild TV
Дата на подписване 01.11.2015 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват обл.Стара Загора, обл.Хасково.


Договор с Ес Ти Загора ООД за разпространение на TV ZAGORA (ТВ ЗАГОРА)
Дата на подписване 01.10.2018 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват обл.Стара Загора, обл.Хасково.


Договор с Българска свободна медия ЕООД за разпространение на Българска свободна телевизия - БСТВ
Дата на подписване 01.02.2019 г.
Продължителност в години 5
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Черганово, Тулово, Ягода


Договор с Апримис за разпространение на Discovery Channel HD/SD
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Стара Загора


Договор с Апримис за разпространение на TLC HD/SD
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Стара Загора


Договор с Ай Ди Пи Медия ЕООД за разпространение на DSTV
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Тулово, Бузовград, Розово, Овощник, Ягода


Договор с Апримис за разпространение на Eurosport 1 HD/SD
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Стара ЗагораДоговор с Апримис за разпространение на Food Network HD/SD
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Стара Загора


Договор с Апримис за разпространение на ID HD/SD
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Стара Загора


Договор с Апримис за разпространение на Eurosport 2 HD/SD
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Стара Загора


Договор с Апримис за разпространение на Travel Channel HD/SD
Дата на подписване 01.03.2021 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Стара Загора


Договор с Апримис за разпространение на Animals Planet HD/SD
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват  Стара Загора


Договор с The Walt Disney Company Limited за разпространение на Disney Junior
Дата на подписване 01.12.2018 г.
Дата на изтичане 30.09.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Бузовград, Овощник, Розово, Ръжена, Ягода, Тулово


Договор с Апримис за разпространение на Bulgaria on air HD/SD
Дата на подписване 01.05.2021 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Стара Загора.


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на BNT 4
Териториален обхват Република България
Бузовград, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево, Мъглиж, Овощник, Розово, Ръжена, Стара Загора, Тулово, Хаджидимитрово, Черганово, Шаново, Шейново, Шипка, Ягода, Богомилово, Брод, Бъдеще, Бял извор, Голямо Асеново, Димитровград, Загоре, Златополе, Кирилово, Крепост, Крум, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Опан, Радиево, Симеоновград, Средец, Тракия, Хасково, Черногорово, Ястребово, Гълъбово, Мусачево, Обручище, Раднево


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Tv 1000
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Димитровград, Симеоновград, Раднево, Гълъбово, Мъглиж, Обручище, Бузовград,  Кънчево, Розово, Ръжена, Тулово, Ягода


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat History
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Димитровград, Симеоновград, Раднево, Гълъбово, Мъглиж, Обручище, Бузовград, Кънчево, Розово, Ръжена, Тулово, Ягода


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 3
Териториален обхват Република България
Бузовград, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево, Мъглиж, Овощник, Розово, Ръжена, Стара Загора, Тулово, Хаджидимитрово, Черганово, Шаново, Шейново, Шипка, Ягода, Богомилово, Брод, Бъдеще, Бял извор, Голямо Асеново, Димитровград, Загоре, Златополе, Кирилово, Крепост, Крум, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Опан, Радиево, Симеоновград, Средец, Тракия, Хасково, Черногорово, Ястребово, Гълъбово, Мусачево, Обручище, Раднево


Договор с F.TV Programmgesellschaft mbH за разпространение на Fashion TV HD
Дата на подписване 01.07.2011 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват
Стара Загора, Мъглиж, Тулово, Бузовград, Розово, Ръжена, Овощник


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Териториален обхват Република България
Бузовград, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево, Мъглиж, Овощник, Розово, Ръжена, Стара Загора, Тулово, Хаджидимитрово, Черганово, Шаново, Шейново, Шипка, Ягода, Богомилово, Брод, Бъдеще, Бял извор, Голямо Асеново, Димитровград, Загоре, Златополе, Кирилово, Крепост, Крум, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Опан, Радиево, Симеоновград, Средец, Тракия, Хасково, Черногорово, Ястребово, Гълъбово, Мусачево, Обручище, Раднево


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Explorer
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Димитровград, Симеоновград, Раднево, Гълъбово, Мъглиж, Обручище, Бузовград, Кънчево, Розово, Ръжена, Тулово, Ягода


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Nature
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Димитровград, Симеоновград, Раднево, Гълъбово, Мъглиж, Обручище, Бузовград, Кънчево, Розово, Ръжена, Тулово, Ягода


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 2
Териториален обхват Република България
Бузовград, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево, Мъглиж, Овощник, Розово, Ръжена, Стара Загора, Тулово, Хаджидимитрово, Черганово, Шаново, Шейново, Шипка, Ягода, Богомилово, Брод, Бъдеще, Бял извор, Голямо Асеново, Димитровград, Загоре, Златополе, Кирилово, Крепост, Крум, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Опан, Радиево, Симеоновград, Средец, Тракия, Хасково, Черногорово, Ястребово, Гълъбово, Мусачево, Обручище, Раднево


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat History HD
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Димитровград, Симеоновград, Раднево, Гълъбово, Мъглиж, Обручище, Бузовград, Кънчево, Розово, Ръжена, Тулово, Ягода


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Nature HD
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Димитровград, Симеоновград, Раднево, Гълъбово, Мъглиж, Обручище, Бузовград, Кънчево, Розово, Ръжена, Тулово, Ягода


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на The world
Дата на подписване 01.06.2017 г.
Дата на изтичане 31.05.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Димитровград, Симеоновград, Стара Загора, Сливен, Мъглиж, Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Тулово, Черганово, Радиево, Гълъбово, Обручище, Брод, Ягода


Договор с Digital World Television SRL за разпространение на SCT3
Дата на подписване 15.04.2011 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват обл.Стара Загора, обл.Хасково.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Moviestar
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Димитровград, гр.Симеоновград, гр.Стара Загора.


Договор с Digital World Television SRL за разпространение на SCT4
Дата на подписване 15.04.2011 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват обл.Стара Загора, обл.Хасково.


Договор с Digital World Television SRL за разпространение на SCT5
Дата на подписване 15.04.2011 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват обл.Стара Загора, обл.Хасково.


Договор с Digital World Television SRL за разпространение на SCT 6
Дата на подписване 15.04.2011 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват обл.Стара Загора, обл.Хасково.


Договор с Digital World Television SRL за разпространение на SCT7
Дата на подписване 15.04.2011 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България
Бузовград, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево, Мъглиж, Овощник, Розово, Ръжена, Стара Загора, Тулово, Хаджидимитрово, Черганово, Шаново, Шейново, Шипка, Ягода, Богомилово, Брод, Бъдеще, Бял извор, Голямо Асеново, Димитровград, Загоре, Златополе, Кирилово, Крепост, Крум, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Опан, Радиево, Симеоновград, Средец, Тракия, Хасково, Черногорово, Ястребово, Гълъбово, Мусачево, Обручище, Раднево


Договор с Digital World Television SRL за разпространение на DIABLO X TV 2
Дата на подписване 15.04.2011 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват обл.Стара Загора, обл.Хасково.


Договор с Digital World Television SRL за разпространение на SCTHQ
Дата на подписване 15.04.2011 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват обл.Стара Загора, обл.Хасково.


Договор с Digital World Television SRL за разпространение на SCT
Дата на подписване 15.04.2011 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват  Стара Загора, Мъглиж, Тулово, Бузовград, Розово


Договор с Axn Europe Ltd за разпространение на Axn Black
Дата на подписване 01.09.2007 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват  Димитровград, Симеоновград, Раднево, Стара Загора, Мъглиж, Бузовград, Кънчево,  Розово, Ръжена, Тулово, Черганово, Шаново,


Договор с Axn Europe Ltd за разпространение на AXN
Дата на подписване 01.09.2007 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Димитровград, Симеоновград, Раднево, Стара Загора, Мъглиж, Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Тулово, Черганово, Шаново, Ягода


Договор с Axn Europe Ltd за разпространение на Axn White
Дата на подписване 01.09.2007 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Димитровград, Симеоновград, Раднево, Стара Загора, Сливен, Мъглиж, Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Тулово, Черганово,  Шаново, Ягода


Договор с Радио Веселина ЕАД за разпространение на РАДИО ВЕСЕЛИНА
Дата на подписване 02.01.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Димитровград, Симеоновград, Мъглиж, Тулово, Бузовград, Брод, Розово, Овощник, Ръжена, Ягода


Договор с Радио Веселина ЕАД за разпространение на THE VOICE TV
Дата на подписване 02.01.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Димитровград, Симеоновград, Мъглиж, Тулово, Бузовград, Брод, Розово, Овощник, Ръжена, Ягода


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 03.10.2013 г.
Дата на изтичане 31.05.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Димитровград, Симеоновград, Тулово, Бузовград


Договор с Апримис за разпространение на Bloomberg Tv Bulgaria HD/SD
Дата на подписване 01.05.2021 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Стара Загора.


Договор с VG Media за разпространение на SAT 1
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Димитровград, Сливен, Симеоновград, Хасково, Богомилово, Бузовград, Бъдеще, Бял извор, Загоре, Кирилово, Кънчево, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Овощник, Опан, Обручище, Розово, Раднево, Ръжена, Средец, Тракия, Тулово, Хаджидимитрово, Черганово, Шаново, Ягода, Ястребово, Брод, Гълъбово, Голямо Асеново, Златополе, Крепост, Крум, Радиево


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 03.10.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Димитровград, Симеоновград, Тулово, Бузовград


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV LADY
Дата на подписване 03.10.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Стара Загора, Мъглиж, Димитровград, Симеоновград, Тулово, Бузовград