ПРЕДПРИЯТИЯ

Три В-Х ООД - Недействащo ЕИК 101101291
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. Станой Крекмански № 22
Телефон 073/ 37848; 073/ 884491
е-mail [email protected]
Лице за контакт Емил Войнов Радев
Органи на управление Управители -Валентин Николов Манов, Емил Войнов Радев.


Съдружници  Валентин Николов Манов, Емил Войнов Радев.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С декларации до СЕМ, предприятието  "ТРИ - В -Х" ООД, уведомява СЕМ ,че за периодите от 25.08.2016г. -24.02.2020г. не е разпространявало български и чуждестранни програми   по смисъла на чл.125в. от ЗРТ.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на kcn 2
Дата на подписване 14.04.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Дупница, гр.Сепарева баня,с.Самораново, гр.Самоков.