ПРЕДПРИЯТИЯ

КТВ-Брезник ООД - Недействащo ЕИК 113016347
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, ул. Кракра № 57
Телефон 0888 332727
е-mail [email protected]
Лице за контакт Стефан Стефанов
Органи на управление Управител - Красимир Любчов Павлов.
Съдружници  Красимир Любчов Павлов, Кирил Илиев Спасов, "Кракра Инвест",ЕИК 113055001.

Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ предприятието" КТВ -Брезник" ООД уведомява СЕМ, че  не извършва услугата "Разпространение на радио -  и телевизионни програми."Мрежата е предоставена под наем на" Кракра" АД - гр.Перник. " КТВ -Брезник" извършва техническа поддръжка на мрежата.