ПРЕДПРИЯТИЯ

М Сат Кейбъл ЕАД ЕИК 103131746
Държава България
Адрес на управление гр. София 1080, бул. 'Брюксел' № 1
Телефон 052/ 604 514; 052/370462
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. 'Ген. Паренсов' № 3
Лице за контакт Светлана Недева Димитрова
Органи на управление Представители - Драгомир Пенков Дойчев, Милчо Петков Близнаков.
Едноличен собственик на капитала  Съвет на директорите: Драгомир Пенков Дойчев, Холдинг Варна АД, ЕИК 103249584, Милчо Петков Близнаков.
Лица, упражняващи контрол ХОЛДИНГ ВАРНА АД, ЕИК 103249584
Договори за авторски права   Профон
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 3
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Игнатиево, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Русе


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на STAR CHANNEL
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. св. Константин и Елена, с. Игнатиево, гр. Аксаково, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Русе, гр. КаварнаДоговор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на ID: Investigation Discovery HD
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.03.2025 г.
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Чайка, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. Русе,  с. Игнатиево, гр. КаварнаДоговор с Мултимедиа ООД за разпространение на TV21 (ТВ21)
Дата на подписване 01.08.2023 г.
Продължителност в години 1
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Чайка, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. Русе,  с. Игнатиево, гр. КаварнаДоговор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 2
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Игнатиево, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Русе


Договор с Статис АД за разпространение на 7/8 TV
Дата на подписване 16.10.2020 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Териториален обхват гр. Варна, к.к.Чайка, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, гр. Аксаково, гр. Нова Загора, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Русе, гр. Каварна


Договор с Turkiye Radyo - Televizyon Kurumu за разпространение на TRT World
Дата на подписване 01.08.2019 г.
Дата на изтичане 31.07.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Игнатиево, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Русе


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на BNT 4
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Игнатиево, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Русе


Договор с Алфа 2018 Фондация за разпространение на АЛФА ТВ/ ALFA TV
Дата на подписване 09.03.2020 г.
Дата на изтичане 09.03.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Чайка, к.к. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, с. Кранево, гр. Балчик, гр. Нова Загора, гр. Русе, гр. Каварна


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на DIEMA SPORT 3
Дата на подписване 06.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Нова Загора, гр. Балчик, гр. Русе, гр. Каварна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, к.к. Златни пясъци, Траката-вилна зона гр. Варна, Манастирски рид-вилна зона гр. Варна, Евксиноград-вилна зона гр. Варна, Малко Ю-вилна зона гр. Варна, с. КраневоДоговор с Пловдивска митрополия на БПЦ за разпространение на ППТВ
Дата на подписване 12.10.2020 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Нова Загора, гр. Балчик, гр. Русе, гр. Каварна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, к.к. Златни пясъци, Траката-вилна зона гр. Варна, Манастирски рид-вилна зона гр. Варна, Евксиноград-вилна зона гр. Варна, Малко Ю-вилна зона гр. Варна, с. КраневоДоговор с Май Фай АД за разпространение на TVN
Дата на подписване 23.10.2020 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Нова Загора, гр. Балчик, гр. Русе, гр. Каварна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, к.к. Златни пясъци, Траката-вилна зона гр. Варна, Манастирски рид-вилна зона гр. Варна, Евксиноград-вилна зона гр. Варна, Малко Ю-вилна зона гр. Варна, с. КраневоДоговор с The International Broadcasting Multimedia Platform of Ukraine за разпространение на DOM TV
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Нова Загора, гр. Балчик, гр. Русе, гр. Каварна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, к.к. Златни пясъци, Траката-вилна зона гр. Варна, Манастирски рид-вилна зона гр. Варна, Евксиноград-вилна зона гр. Варна, Малко Ю-вилна зона гр. Варна, с. КраневоДоговор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Food Network HD / SD
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.03.2025 г.
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Чайка, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. Русе,  с. Игнатиево, гр. КаварнаДоговор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Travel Channel HD/SD
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.03.2025 г.
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Чайка, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. Русе,  с. Игнатиево, гр. КаварнаДоговор с Turner Broadcasting System Europe Limited за разпространение на Cartoonito
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.03.2025 г.
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Чайка, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. Русе,  с. Игнатиево, гр. КаварнаДоговор с Turner Broadcasting System Europe Limited за разпространение на CARTOON NETWORK
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.03.2025 г.
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Чайка, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. Русе,  с. Игнатиево, гр. КаварнаДоговор с Turner Broadcasting System Europe Limited за разпространение на CNN International
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.03.2025 г.
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Чайка, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. Русе,  с. Игнатиево, гр. КаварнаДоговор с Еспи Консулт Онтарио ЕООД за разпространение на BG + (БГ +)
Дата на подписване 01.03.2022 г.
Продължителност в години 1
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Чайка, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. Русе,  с. Игнатиево, гр. КаварнаДоговор с Filmbox International Limited за разпространение на FilmBox Extra HD
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с Filmbox International Limited за разпространение на FilmBox Stars SD/ HD
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с Filmbox International Limited за разпространение на Filmbox
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с Filmbox International Limited за разпространение на Docubox sd
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с Filmbox International Limited за разпространение на Fast & FunBox HD
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 3
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с Filmbox International Limited за разпространение на Gameton HD
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 3
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с Filmbox International Limited за разпространение на 360TuneBox
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 1
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с Filmbox International Limited за разпространение на Filmbox Arthouse HD
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с Filmbox International Limited за разпространение на FashionBox HD
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с Filmbox International Limited за разпространение на Filmbox Arthouse HD
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 1
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с Filmbox International Limited за разпространение на Fightbox
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 1
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с ЕВРОНЮЗ С.А. за разпространение на ЕВРОНЮЗ
Дата на подписване 16.02.2021 г.
Дата на изтичане 14.02.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с Blue Ant International Limited за разпространение на Love Nature HD
Дата на подписване 15.02.2023 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД за разпространение на MAX Sport 1
Дата на подписване 01.04.2023 г.
Продължителност в години 1
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД за разпространение на MAX Sport 2
Дата на подписване 01.04.2023 г.
Продължителност в години 1
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД за разпространение на MAX Sport 3
Дата на подписване 01.04.2023 г.
Продължителност в години 1
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД за разпространение на MAX Sport 4
Дата на подписване 01.04.2023 г.
Продължителност в години 1
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с КАЛРТОН ИНВЕСТ ЕООД за разпространение на Б1Б СПОРТ ТВ
Дата на подписване 21.05.2019 г.
Дата на изтичане 30.04.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с Marc Dorcel Tv Netherlands B.V. за разпространение на XXL HD
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с IFC Media s.r.o. за разпространение на Extasy HD
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с FANTASY MEDIA B.V. за разпространение на Fantazzy TV HD/SD
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Дата на изтичане 31.01.2023 г.
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на ФЕН ТВ
Дата на подписване 14.02.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН
Дата на подписване 14.02.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с Скат ООД за разпространение на СКАТ +
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, к.к. Златни пясъци, с. Игнатиево, гр. Аксаково, гр. Балчик, с. Кранево 
Договор с Скат ООД за разпространение на СКАТ
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, к.к. Св.Св. Константин и Елена, к.к.Чайка, к.к. Златни пясъци, с. Игнатиево, гр. Аксаково, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Съдиево, с. Коньово, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Русе


Договор с Baby Network Ltd за разпространение на Baby TV
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, к.к. Златни пясъци, к.к.Св.Св. Константин и Елена, с. Игнатиево, гр. Аксаково, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Русе, гр. Каварна, гр. Велики Преслав


Договор с Б1Б ООД за разпространение на В1В Action Television
Дата на подписване 21.05.2019 г.
Дата на изтичане 30.04.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Чайка, к.к. Св.Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Нова Загора, гр. Балчик, гр. Русе, гр. Каварна


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Discovery Science HD
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.03.2025 г.
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Игнатиево, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Русе


Договор с The Walt Disney Company Limited за разпространение на Disney Junior
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, к.к.Чайка, к.к. Св. Св. Константин и Елена, гр. Аксаково, гр. Нова Загора, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Русе,
к.к. Златни пясъци, с. Кортен, гр. Велики Преслав


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Шансон ТВ
Дата на подписване 29.12.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Чайка, к.к. Св.Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, с. Кранево, гр. Балчик, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово,  с. Съдиево, гр. Русе


Договор с The Walt Disney Company Limited за разпространение на Disney Channel
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, к.к.Чайка, к.к. Св. Св. Константин и Елена, гр. Аксаково, гр. Нова Загора, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Русе, к.к. Златни пясъци, с. Кортен, гр. Велики Преслав


Договор с Конов 79 ООД за разпространение на BOX HD
Дата на подписване 01.12.2012 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Нова Загора, гр. Балчик, гр. Русе,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, к.к. Златни пясъци, Траката, Манастирски рид, Евксиноград, с. Кранево, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево


Договор с Конов 79 ООД за разпространение на BOX
Дата на подписване 01.12.2012 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Нова Загора, гр. Балчик, гр. Русе, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, к.к. Златни пясъци, Траката, Манастирски рид, Евксиноград, с. Кранево, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Eurosport 2 HD
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.03.2025 г.
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Игнатиево, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Русе


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на TLC
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.03.2025 г.
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Игнатиево, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Русе


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Eurosport HD
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.03.2025 г.
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Игнатиево, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Русе


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на DTX HD
Дата на подписване 09.06.2023 г.
Дата на изтичане 31.03.2025 г.
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Игнатиево, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Русе


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Animal Planet HD
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.03.2025 г.
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Игнатиево, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Русе


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Discovery Channel HD
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.03.2025 г.
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Игнатиево, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Русе


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на RTVi
Дата на подписване 29.12.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Чайка, к.к. Св.Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, с. Кранево, гр. Балчик, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. Русе


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на Fightklub HD
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Нова Загора, гр. Балчик, гр. Русе, гр. Каварна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, к.к. Златни пясъци, Траката-вилна зона гр. Варна, Манастирски рид-вилна зона гр. Варна, Евксиноград-вилна зона гр. Варна, Малко Ю-вилна зона гр. Варна, с. Кранево


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Детский мир - Телеклуб
Дата на подписване 29.12.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Чайка, к.к. Св.Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, с. Кранево, гр. Балчик, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. Русе


Договор с Ем Джи Ай Медия за разпространение на Peretz
Дата на подписване 06.06.2020 г.
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Чайка, к.к. Св.Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, с. Кранево, гр. Балчик, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. Русе


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Наше кино
Дата на подписване 29.12.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Чайка, к.к. Св.Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, с. Кранево, гр. Балчик, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. Русе


Договор с Ем Джи Ай Медия за разпространение на CTC int.
Дата на подписване 06.06.2020 г.
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Чайка, к.к. Св.Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, с. Кранево, гр. Балчик, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. Русе


Договор с Инвестор ТВ ЕООД за разпространение на Bloomberg TV Bulgaria (Блумбърг ТВ България)
Дата на подписване 01.01.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Чайка, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, с. Кранево, гр. Балчик, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Нова Загора, гр. Русе


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на ДИЕМА СПОРТ
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Нова Загора, гр. Балчик, гр. Русе, гр. Каварна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, к.к. Златни пясъци, Траката-вилна зона гр. Варна, Манастирски рид-вилна зона гр. Варна, Евксиноград-вилна зона гр. Варна, Малко Ю-вилна зона гр. Варна, с. Кранево


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на ДИЕМА СПОРТ 2
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Нова Загора, гр. Балчик, гр. Русе, гр. Каварна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, к.к. Златни пясъци, Траката-вилна зона гр. Варна, Манастирски рид-вилна зона гр. Варна, Евксиноград-вилна зона гр. Варна, Малко Ю-вилна зона гр. Варна, с. Кранево


Договор с РАДИО ВЕСЕЛИНА ЕАД за разпространение на THE VOICE TV
Дата на подписване 06.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна,  к.к. Чайка, к.к. Златни пясъци, к.к. Св.Св. Константин и Елена, гр. Аксаково, с. Кранево, гр. Балчик, гр. Шабла, гр. Русе, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. КаварнаДоговор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV STORY
Дата на подписване 10.08.2016 г.
Дата на изтичане 30.04.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Балчик, гр. Нова Загора, гр. Русе, с. Кранево, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, к.к. Чайка, к.к. Св.Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, гр. Шабла, гр. Каварна


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 10.08.2016 г.
Дата на изтичане 30.04.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Балчик, гр. Нова Загора, гр. Русе, с. Кранево, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, к.к. Чайка, к.к. Св.Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, гр. Шабла, гр. Каварна


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV ACTION
Дата на подписване 10.08.2016 г.
Дата на изтичане 30.04.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Балчик, гр. Нова Загора, гр. Русе, с. Кранево, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, к.к. Чайка, к.к. Св.Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, гр. Шабла, гр. Каварна


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 10.08.2016 г.
Дата на изтичане 30.04.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Балчик, гр. Нова Загора, гр. Русе, с. Кранево, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, к.к. Чайка, к.к. Св.Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, гр. Шабла, гр. Каварна


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 10.08.2016 г.
Дата на изтичане 30.04.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Балчик, гр. Нова Загора, гр. Русе, с. Кранево, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, к.к. Чайка, к.к. Св.Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, гр. Шабла, гр. Каварна


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 10.08.2016 г.
Дата на изтичане 30.04.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Балчик, гр. Нова Загора, гр. Русе, с. Кранево, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, к.к. Чайка, к.к. Св.Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, гр. Шабла, гр. Каварна


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на National Geographic Channel Wild HD
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. св. Константин и Елена, с. Игнатиево, гр. Аксаково, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Русе, гр. КаварнаДоговор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на STAR LIFE
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. св. Константин и Елена, с. Игнатиево, гр. Аксаково, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Русе, гр. КаварнаДоговор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ТВ ПЛАНЕТА
Дата на подписване 01.11.2021 г.
Дата на изтичане 31.10.2023 г.
Териториален обхват  гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ПЛАНЕТА ФОЛК
Дата на подписване 01.11.2021 г.
Дата на изтичане 31.10.2023 г.
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на National Geographic Channel Wild
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. св. Константин и Елена, с. Игнатиево, гр. Аксаково, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Русе, гр. КаварнаДоговор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на PLANETA 4K/ ПЛАНЕТА 4К
Дата на подписване 01.11.2021 г.
Дата на изтичане 31.10.2023 г.
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр.Кранево, гр. Нова Загора  гр. Русе, гр.Каварна, к.к.Чайка.Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на National Geographic Hd
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. св. Константин и Елена, с. Игнатиево, гр. Аксаково, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Русе, гр. КаварнаДоговор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на 24 KITCHEN
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. св. Константин и Елена, с. Игнатиево, гр. Аксаково, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Русе, гр. КаварнаДоговор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на NATIONAL GEOGRAPHIC
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. св. Константин и Елена, с. Игнатиево, гр. Аксаково, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Русе, гр. Каварна, гр. Велики Преслав


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на STAR CRIME
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. св. Константин и Елена, с. Игнатиево, гр. Аксаково, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Русе, гр. КаварнаДоговор с Star Tv Productions Ltd за разпространение на Охота И Рыбалка /лов И Риболов/
Дата на подписване 29.04.2011 г.
Дата на изтичане 31.12.2012 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Игнатиево, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Русе


Договор с Информационен център на Министерство на отбраната за разпространение на ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ (ВТК)
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Чайка, к.к. Св.Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, с. Кранево, гр. Балчик, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. Русе.Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕКИДС
Дата на подписване 24.06.2014 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Чайка, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. Русе,  с. Игнатиево, гр. КаварнаДоговор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕВРОКОМ
Дата на подписване 24.06.2014 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Чайка, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци,  гр. Балчик, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. Русе,  с. Игнатиево, гр. КаварнаДоговор с ТВ1 БЪЛГАРИЯ ЕООД за разпространение на TV 1 HD
Дата на подписване 31.05.2013 г.
Дата на изтичане 31.05.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Св.Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, с. Кранево, гр. Балчик, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. Русе


Договор с АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК ЕООД за разпространение на MAGIC TV
Дата на подписване 06.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, к.к. Чайка, к.к. Златни пясъци, к.к. Св.Св. Константин и Елена, гр. Аксаково, с. Кранево, гр. Балчик, гр. Шабла, гр. Русе, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. Каварна


Договор с Телевизия Варна АД за разпространение на ТВ ВАРНА
Дата на подписване 04.01.2013 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Нова Загора, гр. Балчик, гр. Русе, гр. Каварна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, к.к. Златни пясъци, Траката-вилна зона гр. Варна, Манастирски рид-вилна зона гр. Варна, Евксиноград-вилна зона гр. Варна, Малко Ю-вилна зона гр. Варна, с. КраневоДоговор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Игнатиево, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, гр. Балчик, с. Кранево, гр. Нова Загора, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Русе


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на НОВА СПОРТ
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Нова Загора, гр. Балчик, гр. Русе, гр. Каварна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, к.к. Златни пясъци, Траката-вилна зона гр. Варна, Манастирски рид-вилна зона гр. Варна, Евксиноград-вилна зона гр. Варна, Малко Ю-вилна зона гр. Варна, с. Кранево


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на KINONOVA
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Нова Загора, гр. Балчик, гр. Русе, гр. Каварна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, к.к. Златни пясъци, Траката-вилна зона гр. Варна, Манастирски рид-вилна зона гр. Варна, Евксиноград-вилна зона гр. Варна, Малко Ю-вилна зона гр. Варна, с. Кранево


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на ДИЕМА ФЕМИЛИ
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Нова Загора, гр. Балчик, гр. Русе, гр. Каварна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, к.к. Златни пясъци, Траката-вилна зона гр. Варна, Манастирски рид-вилна зона гр. Варна, Евксиноград-вилна зона гр. Варна, Малко Ю-вилна зона гр. Варна, с. Кранево


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на Диема
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Нова Загора, гр. Балчик, гр. Русе, гр. Каварна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, к.к. Златни пясъци, Траката-вилна зона гр. Варна, Манастирски рид-вилна зона гр. Варна, Евксиноград-вилна зона гр. Варна, Малко Ю-вилна зона гр. Варна, с. Кранево


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Нова Загора, гр. Балчик, гр. Русе, гр. Каварна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, к.к. Златни пясъци, Траката-вилна зона гр. Варна, Манастирски рид-вилна зона гр. Варна, Евксиноград-вилна зона гр. Варна, Малко Ю-вилна зона гр. Варна, с. КраневоДоговор с Ейч Ди Ченъл ЕООД за разпространение на T.TV.I
Дата на подписване 01.08.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна,  к.к. Чайка, к.к. Св.Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, гр. Аксаково, с. Кранево, гр. Балчик, гр. Нова Загора,с. Кортен, с. Коньово,  с. Съдиево,  гр. Русе, гр. Каварна, гр. Шабла


Договор с Ейч Ди Ченъл ЕООД за разпространение на T.TV.I HD
Дата на подписване 01.08.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, к.к. Чайка, к.к. Св.Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, гр. Аксаково, с. Кранево, гр. Балчик, гр. Нова Загора,с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. Русе, гр. Каварна, гр. Шабла


Договор с ТВ1 БЪЛГАРИЯ ЕООД за разпространение на TV 1
Дата на подписване 31.05.2013 г.
Дата на изтичане 31.05.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково, к.к. Св.Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, с. Кранево, гр. Балчик, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Коньово, с. Съдиево, гр. Русе


Договор с ИНВЕСТОР.БГ АД за разпространение на BULGARIA ON AIR
Дата на подписване 01.01.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Варна, гр. Аксаково,  к.к. Чайка, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, с. Кранево, гр. Балчик, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Нова Загора, гр. Русе


Договор с ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА АД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ
Дата на подписване 25.11.2010 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна (вкл. кв. Галата), Аксаково, Игнатиево, к.к. Св.Св. Константин и Елена, к.к. Златни пясъци, к.к. Чайка, гр. Нова Загора, с. Кортен (общ. Нова Загора ),  гр. Балчик, вилната зона на гр. Варна (Траката, Евксиноград, Ваялар, Манастирски рид, Дели Сава, Чайка), гр. Русе, с. КраневоДоговор с Радио и Телевизия Сити ЕООД за разпространение на СИТИ ТВ
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Варна, к.к. Чайка, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. Св. Константин и Елена, гр. Нова Загора,  гр. Аксаково, гр. Балчик, гр. Каварна, гр. Шабла, с. Кортен, с. Съдиево, с. Коньово, с. Кранево, гр. Русе