ПРЕДПРИЯТИЯ

Мега-Лан ООД - Недействаща ЕИК 101662538
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. '14-ти полк' № 6
Телефон 073/ 519915
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ул. '14-ти полк' № 6
Лице за контакт Владимир Василев Иванов
Органи на управление Управители - Владимир Василев Иванов.
Съдружници  Маряна Методиева Димова, Владимир Василев Иванов, Владимир Свиленов Русев.
Договори за разпространение на програми