ПРЕДПРИЯТИЯ

Монт 7 Холдинг ООД - Недействащo ЕИК 11101591
Държава България
Адрес на управление гр. София 1612, ул. "Ворино" № 5, вх. А, ап. 22
Телефон 096/ 300360
Адрес за кореспонденция гр. София 1612, ул. бул. "Цар Борис" ІІІ № 81В, ет. 5
Лице за контакт Иво Димитров Гигов
Органи на управление Управител - Емил Милков Иванов.
Съдружници  "Ес Ес Трейд  енд  Консултинг" ЕООД,  Емил Милков Иванов, Мариан Иванов Римпев,
Екатерина Георгиева Гигова.

Договори за разпространение на програми