ПРЕДПРИЯТИЯ

КАВАРНА САТ ООД ЕИК 124621041
Държава България
Адрес на управление Каварна 9650, ул. Георги Кирков № 3, вх. Б
Телефон 0570/ 861 66
е-mail kavarnasat abv.bg
Лице за контакт Орхан Велиев Алиев
Органи на управление Орхан Велиев Алиев 

Съдружници  Орхан Велиев Алиев, Светлозар Ангелов Данев 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Договори за авторски права   Профон
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Ди Ен Кей Медия Груп ООД за разпространение на FEN FOLK
Дата на подписване 01.01.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Каварна, с. Българеве, гр.Шабла.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Cartoonito
Дата на подписване 30.11.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Каварна, гр.ШаблаДоговор с АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК ЕООД за разпространение на MAGIC TV
Дата на подписване 14.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Териториален обхват гр. Каварна,с.Българево,гр.Шабла.


Договор с Радио Веселина ЕАД за разпространение на THE VOICE TV
Дата на подписване 14.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Териториален обхват гр. Каварна,с.Българево,гр.Шабла.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на NOVA NEWS
Дата на подписване 14.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Териториален обхват гр. Каварна,с.Българево,гр.Шабла.


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН
Дата на подписване 01.01.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Каварна, с. Българеве


Договор с Ди Ен Кей Медия Груп ООД за разпространение на BG MUSIC CHANNEL
Дата на подписване 01.01.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Каварна, с. Българеве, гр.Шабла.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Animal Planet
Дата на подписване 08.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Каварна,гр.Шабла.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на TLC
Дата на подписване 08.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Каварна,гр.Шабла.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Discovery Science
Дата на подписване 08.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Каварна,гр.Шабла.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Eurosport
Дата на подписване 08.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Каварна, гр.ШаблаДоговор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Еurosport 2
Дата на подписване 08.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Каварна, гр.ШаблаДоговор с Бета Филм ЕООД за разпространение на HGTV
Дата на подписване 08.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Каварна, гр.ШаблаДоговор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Travel Channel
Дата на подписване 08.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Каварна, гр.ШаблаДоговор с Бета Филм ЕООД за разпространение на ID: Investigation
Дата на подписване 08.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Каварна, гр.ШаблаДоговор с Бета Филм ЕООД за разпространение на DTX SD/HD
Дата на подписване 08.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Каварна, гр.ШаблаДоговор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Food Network SD / HD
Дата на подписване 08.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Каварна, гр.ШаблаДоговор с Скат ООД за разпространение на СКАТ
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Каварна,с.Българево,гр.Шабла.


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на ФЕН ТВ
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 3
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево.


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево.


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 2
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Нова Телевизия
Дата на подписване 23.12.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево, гр.Шабла.


Договор с VG Media за разпространение на ARD Das Erste
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево, гр.Шабла.


Договор с VG Media за разпространение на Raitre
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево,гр.Шабла.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на KINONOVA
Дата на подписване 23.12.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево, гр.Шабла.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Диема
Дата на подписване 23.12.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево, гр.Шабла.


Договор с VG Media за разпространение на Raiuno
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево,гр.Шабла.


Договор с VG Media за разпространение на ZDF
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево,гр.Шабла.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА ФЕМИЛИ
Дата на подписване 23.12.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево, гр.Шабла.


Договор с VG Media за разпространение на Rainews
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево,гр.Шабла.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА СПОРТ
Дата на подписване 23.12.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево, гр.Шабла.


Договор с VG Media за разпространение на Raidue
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево,гр.Шабла.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Moviestar
Дата на подписване 01.03.2016 г.
Дата на изтичане 01.03.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕКИДС
Дата на подписване 23.07.2021 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Каварна, с. Българево


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на STAR CHANNEL
Дата на подписване 01.03.2020 г.
Дата на изтичане 28.02.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Каварна


Договор с Българска свободна медия ЕООД за разпространение на Българска свободна телевизия - БСТВ
Дата на подписване 01.07.2019 г.
Продължителност в години 5
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Каварна, Българево, Шабла


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Satisfaction
Дата на подписване 01.04.2016 г.
Дата на изтичане 31.03.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево, гр.Шабла.


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на STAR CRIME
Дата на подписване 01.03.2020 г.
Дата на изтичане 28.02.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Каварна


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Exotic
Дата на подписване 01.04.2016 г.
Дата на изтичане 31.03.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево, гр.Шабла.


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на STAR LIFE
Дата на подписване 01.03.2020 г.
Дата на изтичане 28.02.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Каварна


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на National Geographic Channel Wild
Дата на подписване 01.03.2020 г.
Дата на изтичане 28.02.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Каварна


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на sexto senso
Дата на подписване 01.04.2016 г.
Дата на изтичане 31.03.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево, гр.Шабла.


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на NATIONAL GEOGRAPHIC
Дата на подписване 01.03.2020 г.
Дата на изтичане 28.02.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Каварна


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на SCT
Дата на подписване 01.04.2016 г.
Дата на изтичане 31.03.2017 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево, гр.Шабла.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV LADY
Дата на подписване 01.08.2013 г.
Дата на изтичане 31.07.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Каварна, с. Българево


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 01.08.2013 г.
Дата на изтичане 31.07.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Каварна, с. Българево


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 01.08.2013 г.
Дата на изтичане 31.07.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Каварна, гр. Българево


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 01.08.2013 г.
Дата на изтичане 31.07.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Каварна, с. Българево


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 01.08.2013 г.
Дата на изтичане 31.07.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Каварна, с. Българево


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 01.08.2013 г.
Дата на изтичане 31.07.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Каварна, с. Българево


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕВРОКОМ
Дата на подписване 23.07.2021 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Каварна, с. Българево


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на CNN International
Дата на подписване 30.11.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Каварна,  гр.Шабла.Договор с Телевизия Европа АД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ
Дата на подписване 18.05.2010 г.
Дата на изтичане 01.06.2012 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Каварна, с. Българево


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Discovery Channel
Дата на подписване 08.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Каварна, гр.ШаблаДоговор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Cartoon Network
Дата на подписване 30.11.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Каварна,  гр.Шабла.Договор с Радио и Телевизия Сити ЕООД за разпространение на СИТИ ТВ
Дата на подписване 01.12.2009 г.
Продължителност в години 4
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Каварна, с.Българево.Договор с Алфа 2018 Фондация за разпространение на АЛФА ТВ
Дата на подписване 15.10.2019 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Каварна


Договор с Агро Ти Ви ЕАД за разпространение на AGRO TV
Дата на подписване 09.10.2013 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Каварна, с. Българево


Договор с Фолклор ТВ ЕООД за разпространение на ФОЛКЛОР ТВ
Дата на подписване 17.12.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр. Каварна, с. Българево


Договор с The Walt Disney Company Limited за разпространение на Disney Channel
Дата на подписване 01.12.2018 г.
Дата на изтичане 28.02.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Каварна.