ПРЕДПРИЯТИЯ

Кракра АД ЕИК 823090000
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, пл.Кракра Пернишки, хотел Струма-партер №1
Телефон 076/ 603931; 076/ 600201; 076 600548
е-mail office@krakra.net
Адрес за кореспонденция гр. Перник 2300, пл.Кракра Пернишки, хотел Струма-партер №1
Лице за контакт Петър Илиев Киров
Органи на управление Представляващи - Кирил Илиев Спасов, Петър Илиев Киров, Людмил Данаилов Стойков (заедно)
Съвет на директорите - Кирил Илиев Спасов, Петър Илиев Киров, Людмил Данаилов Стойков

Акционери  КРАКРА ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 113055001
КТВ ООД, ЕИК 113054771
Селф ООД, ЕИК 823080337

Лица, упражняващи контрол 1. КРАКРА ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 113055001 с управител Людмил Данаилов Стойков и собственик на капитала - Диляна Людмилова Стойкова
2. КТВ ООД, ЕИК 113054771 с управител Кирил Илиев Спасов и съдружници - Кирил Илиев Спасов и Красимир Любчов Павлов
3. Селф ООД, ЕИК 823080337 с управител Людмил Данаилов Стойков и съдружници -  Николай Ванчов Стоянчов, Емил Илиев Коцев, Людмил Данаилов Стойлов


Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Договори за авторски права   Профон
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Агенция Атлантик ЕООД за разпространение на MAGIC TV
Дата на подписване 04.02.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево,с. Рударци, с.Студена.

Допълнителна информация Чрез "Нова Броудкастинг Груп" ЕООД


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на NOVA NEWS
Дата на подписване 04.02.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с Invivo Entertainment LTD за разпространение на Nick toons HD/SD
Дата на подписване 01.04.2021 г.
Дата на изтичане 31.03.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.

Допълнителна информация Чрез "Инвиво Ентъртейнмънт ЕООД"


Договор с Invivo Entertainment LTD за разпространение на Nick.jr. HD/SD
Дата на подписване 01.04.2021 г.
Дата на изтичане 31.03.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.

Допълнителна информация Чрез "Инвиво Ентъртейнмънт" ЕООД.


Договор с Invivo Entertainment LTD за разпространение на Nikelodeon HD/SD
Дата на подписване 01.04.2021 г.
Дата на изтичане 31.03.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.

Допълнителна информация Чрез "Инвиво Ентъртейнмънт" ЕООД


Договор с Blue Ant International Limited за разпространение на Love Nature HD
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с Маркет Медиа 2000 за разпространение на НТВ Мир
Дата на подписване 15.07.2020 г.
Дата на изтичане 14.07.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с Маркет Медиа 2000 за разпространение на НТВ Стайл
Дата на подписване 15.07.2020 г.
Дата на изтичане 14.07.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с Маркет Медиа 2000 за разпространение на НТВ Право
Дата на подписване 15.07.2020 г.
Дата на изтичане 14.07.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с Маркет Медиа 2000 за разпространение на НТВ Сериали
Дата на подписване 15.07.2020 г.
Дата на изтичане 14.07.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 22.07.2013 г.
Дата на изтичане 31.03.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци,с.Студена


Договор с Ди Ен Кей Медия Груп ООД за разпространение на FEN FOLK
Дата на подписване 21.12.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Перник.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Discovery Channel
Дата на подписване 30.11.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр. Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Кладница, с.Студена.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Discovery Science
Дата на подписване 30.11.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр. Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Кладница, с.Студена.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на TLC
Дата на подписване 30.11.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр. Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Кладница, с.Студена.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Animal Planet HD
Дата на подписване 30.11.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр. Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Кладница, с.Студена.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Eurosport HD/SD
Дата на подписване 30.11.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр. Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Кладница, с.Студена.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Eurosport 2 HD/SD
Дата на подписване 30.11.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр. Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Кладница, с.Студена.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на ID: Investigation
Дата на подписване 30.11.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр. Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Кладница, с.Студена.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Travel Channel
Дата на подписване 30.11.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр. Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Кладница, с.Студена.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Food Network SD / HD
Дата на подписване 30.11.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр. Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Кладница, с.Студена.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Cartoonito
Дата на подписване 30.11.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр. Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Кладница, с.Студена.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на CNN International
Дата на подписване 30.11.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр. Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Кладница, с.Студена.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Cartoon Network
Дата на подписване 30.11.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр. Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Кладница, с.Студена.Договор с Фондация Саворе - Самоков за разпространение на Романи Як
Дата на подписване 10.03.2023 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Кладница, с.Студена.Договор с English Club LLC за разпространение на Classical Harmony HD Channel
Дата на подписване 01.04.2021 г.
Продължителност в години 2
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с English Club LLC за разпространение на ECTV for Kids HD Channel
Дата на подписване 01.04.2021 г.
Продължителност в години 2
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с English Club LLC за разпространение на English Club TV SD
Дата на подписване 01.04.2021 г.
Продължителност в години 2
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на ФОКСКРАЙМ (FOXCRIME)
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена, с. Кладница


Договор с Пловдивска митрополия на БПЦ за разпространение на ППТВ
Дата на подписване 22.04.2020 г.
Дата на изтичане 22.04.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник,с.Судена,с.Рударци,с.Драгичево.


Договор с Информационен център на Министерство на отбраната за разпространение на ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ (ВТК)
Дата на подписване 18.10.2021 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Passion Blue HD
Дата на подписване 01.04.2021 г.
Дата на изтичане 31.03.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево,с. Рударци, с.Студена.


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на ФОКСЛАЙФ (FOXLIFE)
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена, с. Кладница


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Centox Cento
Дата на подписване 01.04.2021 г.
Дата на изтичане 31.03.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на 24 KITCHEN
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена, с. Кладница


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Cento X Cento 2
Дата на подписване 01.04.2021 г.
Дата на изтичане 31.03.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на FOX
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена, с. Кладница


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Pinko Club 2
Дата на подписване 01.04.2021 г.
Дата на изтичане 31.03.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на NATIONAL GEOGRAPHIC
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена, с. Кладница


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на PinkoClub
Дата на подписване 01.04.2021 г.
Дата на изтичане 31.03.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на National Geographic Channel Wild
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник,с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена, с. Кладница


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Code Fashion TV HD
Дата на подписване 01.04.2021 г.
Дата на изтичане 31.03.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Passion XXX
Дата на подписване 01.04.2021 г.
Дата на изтичане 31.03.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на The world
Дата на подписване 01.04.2021 г.
Дата на изтичане 31.03.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Moviestar
Дата на подписване 01.04.2021 г.
Дата на изтичане 31.03.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Code Health TV
Дата на подписване 01.04.2021 г.
Дата на изтичане 31.03.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Hit Mix Music
Дата на подписване 01.02.2019 г.
Дата на изтичане 31.01.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево,с. Рударци, с.Студена.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Roma tv/Pay-Per-View
Дата на подписване 01.02.2019 г.
Дата на изтичане 31.01.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево,с. Рударци, с.Студена.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на b1b.box
Дата на подписване 17.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 22.07.2013 г.
Дата на изтичане 31.03.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци,с.Студена


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на RTVi
Дата на подписване 17.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV LADY
Дата на подписване 22.07.2013 г.
Дата на изтичане 31.03.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци,с.Студена


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на ВТК
Дата на подписване 17.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 22.07.2013 г.
Дата на изтичане 31.03.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци,с.Студена


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Cinemania SD / HD
Дата на подписване 17.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Кладница, Студена


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 22.07.2013 г.
Дата на изтичане 31.03.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци,с.Студена


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Детский мир
Дата на подписване 17.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Кладница, Студена


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 22.07.2013 г.
Дата на изтичане 31.03.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци,с.Студена


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Носталгия/Nostalgia
Дата на подписване 17.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на DM SAT
Дата на подписване 17.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Наше кино
Дата на подписване 17.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Кладница, Студена


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на kcn 3
Дата на подписване 17.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на KCN Music
Дата на подписване 17.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци,  Студена


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Шансон ТВ
Дата на подписване 17.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на kcn 2
Дата на подписване 17.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена.Договор с The Walt Disney Company Limited за разпространение на Disney Channel
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево,с. Рударци, с.Студена.


Договор с The Walt Disney Company Limited за разпространение на Disney Junior
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево,с. Рударци, с.Студена.


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на ФЕН ТВ
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Перник,с.Судена,с.Рударци,с.Драгичево.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Диема
Дата на подписване 21.05.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево,с. Рударци, с.Студена.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Дата на подписване 21.05.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево,с. Рударци, с.Студена.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА СПОРТ
Дата на подписване 21.05.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево,с. Рударци, с.Студена.


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Перник,с.Судена,с.Рударци,с.Драгичево.


Договор с Българска свободна медия ЕООД за разпространение на Българска свободна телевизия - БСТВ
Дата на подписване 27.11.2018 г.
Продължителност в години 1
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево,с. Рударци, с.Студена.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА ФЕМИЛИ
Дата на подписване 21.05.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево,с. Рударци, с.Студена.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на KINONOVA
Дата на подписване 21.05.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево,с. Рударци, с.Студена.


Договор с ВВД - Руйчев ЕООД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ РОДИНА
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Студена


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на BNT 4
Териториален обхват Перник, Рударци, Драгичево, Студена, Кладница


Договор с ТВ1 България ЕООД за разпространение на TV 1
Дата на подписване 05.01.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник,с.Судена,с.Рударци,с.Драгичево.


Договор с Алфа 2018 Фондация за разпространение на АЛФА ТВ/ ALFA TV
Дата на подписване 10.10.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Териториален обхват Перник, Рударци, Драгичево, Студена, Кладница


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 2
Териториален обхват Перник, Рударци, Драгичево, Студена, Кладница


Договор с Радио Веселина ЕАД за разпространение на THE VOICE TV
Дата на подписване 04.02.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.

Допълнителна информация Чраз "Нова Броудкастинг Груп" ЕООД


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕКИДС
Дата на подписване 10.11.2020 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕВРОКОМ
Дата на подписване 10.11.2020 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник, с.Драгичево, с.Рударци, с.Студена.


Договор с France 24 PUBLIC LLC за разпространение на France 24 Eng
Дата на подписване 15.08.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2011 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник


Договор с Вижън Лаб ЕООД за разпространение на БЪЛГАРИЯ 24
Дата на подписване 01.01.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена