Кракра АД ЕИК 823090000
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, пл.Кракра Пернишки, хотел Струма-партер №1
Телефон 076/ 603931; 076/ 600201; 076 600548
е-mail office@krakra.net
Адрес за кореспонденция гр. Перник 2300, пл.Кракра Пернишки, хотел Струма-партер №1
Лице за контакт Петър Илиев Киров
Органи на управление Представляващи - Кирил Илиев Спасов, Петър Илиев Киров, Людмил Данаилов Стойков (заедно)
Съвет на директорите - Кирил Илиев Спасов, Петър Илиев Киров, Людмил Данаилов Стойков

Акционери  КРАКРА ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 113055001
КТВ ООД, ЕИК 113054771
Селф ООД, ЕИК 823080337

Лица, упражняващи контрол 1. КРАКРА ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 113055001 с управител Людмил Данаилов Стойков и собственик на капитала - Диляна Людмилова Стойкова
2. КТВ ООД, ЕИК 113054771 с управител Кирил Илиев Спасов и съдружници - Кирил Илиев Спасов и Красимир Любчов Павлов
3. Селф ООД, ЕИК 823080337 с управител Людмил Данаилов Стойков и съдружници -  Николай Ванчов Стоянчов, Емил Илиев Коцев, Людмил Данаилов Стойлов


Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Договори за авторски права   Профон
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на KINONOVA
Дата на подписване 21.05.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена


Договор с Българска свободна медия ЕООД за разпространение на Българска свободна телевизия - БСТВ
Дата на подписване 27.11.2018 г.
Продължителност в години 5
Териториален обхват Перник, Студена, Рударци, Драгичево


Договор с The Walt Disney Company Limited за разпространение на Disney Junior
Дата на подписване 01.06.2018 г.
Дата на изтичане 31.05.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена,


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на ФЕН ТВ
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Перник,с.Судена,с.Рударци,с.Драгичево.


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Перник,с.Судена,с.Рударци,с.Драгичево.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Шансон ТВ
Дата на подписване 23.12.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на kcn 2
Дата на подписване 23.12.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на KCN Music
Дата на подписване 23.12.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци,  Студена


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на DM SAT
Дата на подписване 23.12.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Детский мир - Телеклуб
Дата на подписване 23.12.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Наше кино
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Кладница, Студена


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Канал 4
Дата на подписване 14.12.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена


Договор с The Walt Disney Company Limited за разпространение на Disney Channel
Дата на подписване 01.06.2018 г.
Дата на изтичане 31.05.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена, Кладница


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА СПОРТ
Дата на подписване 21.05.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА СПОРТ 2
Дата на подписване 21.05.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА СПОРТ
Дата на подписване 21.05.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Trace Sport Stars HD
Дата на подписване 21.05.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Дата на подписване 21.05.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Диема
Дата на подписване 21.05.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА ФЕМИЛИ
Дата на подписване 21.05.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена


Договор с English Club LLC за разпространение на English Club TV HD
Дата на подписване 01.01.2019 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Териториален обхват Перник, Студена, Драгичево, Рударци


Договор с English Club LLC за разпространение на Classical Harmony HD Channel
Дата на подписване 01.01.2019 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Териториален обхват Перник, Студена, Драгичево, Рударци


Договор с Статис АД за разпространение на 7/8 TV
Дата на подписване 01.11.2019 г.
Дата на изтичане 30.11.2020 г.
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Студена


Договор с Пловдивска митрополия на БПЦ за разпространение на ППТВ
Дата на подписване 22.04.2020 г.
Дата на изтичане 22.04.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник,с.Судена,с.Рударци,с.Драгичево.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 22.07.2013 г.
Дата на изтичане 31.03.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Кладница, Студена


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV LADY
Дата на подписване 22.07.2013 г.
Дата на изтичане 31.03.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Кладница, Студена


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 22.07.2013 г.
Дата на изтичане 31.03.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Кладница, Студена


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 22.07.2013 г.
Дата на изтичане 31.03.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Кладница, Студена


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 22.07.2013 г.
Дата на изтичане 31.03.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Кладница, Студена


Договор с Комодоре БГ ЕООД за разпространение на БЪЛГАРЕ
Дата на подписване 03.05.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Перник, Студена, Драгичево, Рударци


Договор с Телевизия Европа АД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА
Дата на подписване 12.04.2007 г.
Дата на изтичане 01.09.2011 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник,с.Судена,с.Рударци,с.Драгичево.


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на ФОКСКРАЙМ (FOXCRIME)
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена, с. Кладница


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на ФОКСЛАЙФ (FOXLIFE)
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена, с. Кладница


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на 24 KITCHEN
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена, с. Кладница


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на FOX
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена, с. Кладница


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на NATIONAL GEOGRAPHIC
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена, с. Кладница


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на National Geographic Channel Wild
Дата на подписване 01.01.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник,с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена, с. Кладница


Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ПЛАНЕТА ФОЛК
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Перник,с.Судена,с.Рударци,с.Драгичево.


Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ТВ ПЛАНЕТА
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Перник,с.Судена,с.Рударци,с.Драгичево.


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на BNT 4
Териториален обхват Перник, Рударци, Драгичево, Студена, Кладница


Договор с Естейт ТВ ЕООД за разпространение на TV 1
Дата на подписване 01.06.2012 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник,с.Судена,с.Рударци,с.Драгичево.


Договор с Алфа 2018 Фондация за разпространение на АЛФА ТВ/ ALFA TV
Дата на подписване 10.10.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Териториален обхват Перник, Рударци, Драгичево, Студена, Кладница


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 2
Териториален обхват Перник, Рударци, Драгичево, Студена, Кладница


Договор с Агро Ти Ви ЕАД за разпространение на AGRO TV
Дата на подписване 11.12.2013 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Перник, Студена, Драгичево, Рударци


Договор с Радио Веселина ЕАД за разпространение на THE VOICE TV
Дата на подписване 20.12.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕКИДС
Дата на подписване 01.09.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци,  Студена


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕВРОКОМ
Дата на подписване 01.09.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Hit Mix Music
Дата на подписване 01.02.2019 г.
Дата на изтичане 31.01.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Roma tv/Pay-Per-View
Дата на подписване 01.02.2019 г.
Дата на изтичане 31.01.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Перник, Драгичево, Рударци, Студена, Кладница


Договор с English Club LLC за разпространение на English Club TV
Дата на подписване 01.01.2019 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Териториален обхват Перник, Студена, Драгичево, Рударци


Договор с Елит Медиа България ЕООД за разпространение на КАНАЛ 3
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват с.Перник, с.Рударци,с. Студена.


Договор с France 24 PUBLIC LLC за разпространение на France 24 Eng
Дата на подписване 31.12.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник


Договор с Инвестор ТВ ЕООД за разпространение на Bloomberg TV Bulgaria (Блумбърг ТВ България)
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена.


Договор с Вижън Лаб ЕООД за разпространение на БЪЛГАРИЯ 24
Дата на подписване 01.01.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена


Договор с Инвестор.бг АД за разпространение на BULGARIA ON AIR
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена.


Договор с Агенция Атлантик ЕООД за разпространение на MAGIC TV
Дата на подписване 20.12.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Перник,с.Судена,с.Рударци,с.Драгичево.


Договор с Ай Ди Пи Медия ЕООД за разпространение на DSTV
Дата на подписване 15.06.2017 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена.


Договор с Ди Ен Кей Медия Груп ООД за разпространение на FEN FOLK
Дата на подписване 21.12.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Перник,с.Судена,с.Рударци,с.Драгичево.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на TLC
Дата на подписване 14.12.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Териториален обхват гр.Перник,с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Discovery Science
Дата на подписване 14.12.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Териториален обхват гр.Перник,с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Discovery Channel
Дата на подписване 14.12.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена, с. Кладница


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Еurosport 2
Дата на подписване 14.12.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Eurosport
Дата на подписване 14.12.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Animal Planet
Дата на подписване 14.12.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Териториален обхват гр. Перник, с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена.


Договор с ВВД - Руйчев ЕООД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ РОДИНА
Дата на подписване 04.04.2011 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Териториален обхват гр.Перник, с. Драгичево, с. Рударци, с. Студена