Прессъобщение

Начало » Новини
24 Септември 2013

Съветът за електронни медии на днешното си редовно заседание прекрати действието на Индивидуалните лицензии за доставяне на аудио-визуална медийна услуга, издадени за създаване на програми, предназначени за разпространение чрез наземно аналогово радиоразпръскване, на: Българската национална телевизия – за програмите «БНТ 1» и «БНТ 2»; «БТВ Медиа Груп» ЕАД – за програмите «bТВ» и «bТВ Action»; «Нова Броудкастинг Груп» АД – за програмата «Нова телевизия». Прекратяването е във връзка с преустановяването на наземното аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали в Република България на 30 септември в 00.00 ч.
По същия повод и в съответствие със законовите си правомощия, Съветът даде съгласие Комисията за регулиране на съобщенията да прекрати 97 разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Съветът прие доклада на Експертната комисия за провеждане на процедура за издаване на лицензия за телевизионна дейност за създаване на програми с национален обхват, предназначени за разпространение чрез наземно цифрово радиоразпръскване и реши да издаде лицензия на «Нова Броудкастинг Груп» АД – за програмата «ДИЕМА Фемили». Така телевизионните програми, които имат право да бъдат разпространявани по цифров път, стават 30.
На заседанието бяха обявени 15 неприсъствени конкурси за радиодейност чрез наземно аналогово радиоразпръскване в градовете Балчик, Казанлък, Карнобат, Шумен, Исперих и Момчилград. Заличени бяха регистрациите на «Нова Броудкастинг Груп» АД и «Рекординг» ООД за създаване на телевизионните програми, съответно: «Нова плюс» и «ТВ Рекординг».
Бяха разгледани и сигнали на граждани за излъчените на 07.09.2013 г. и на 14.09.2013 г. предавания «Деконструкция» в програма «Хоризонт» на БНР. Отправените в тях критики, както и други случаи на неуважение към аудиторията, констатирани в програмите на доставчиците на медийни услуги, са повод Съветът да напомни необходимостта за придържане към журналистическите професионални стандарти и регламенти, залегнали в Етичния кодекс на българските медии.