Прессъобщение

Начало » Новини
22 Октомври 2013

В рамките на днешното си редовно заседание Съветът за електронни медии проведе работна среща с представители на дружеството за колективно управление на авторски и сродни права Филмаутор. Отчетен бе фактът, че с посредничеството на СЕМ редица доставчици на медийни услуги са регламентирали надлежно взаимоотношенията си с дружеството. Остава необходимостта от широк диалог, в който да бъдат изготвени предложения за допълнения и изменения в Закона за защита на авторското право и сродните права.
Поради липса на заявен интерес бяха прекратени обявените неприсъствени конкурси за радиодейност чрез наземно аналогово радиоразпръскване за територията на регион, обхващащ градовете Сливен, Бургас, Ямбол и Стара Загора (средни вълни), както и за град Етрополе (честота 97,1 MHz).
Съветът реши да бъде осъществен фокусиран мониторинг по отразяването в програмите на електронните медии на темата за присъствието на бежанците в нашата страна.
Съветът заличи регистрациите на „Фешън ФМ България“ ЕООД, „Плевен Спринт-център“ ООД, „Агенция Нова-М“ ЕООД, „ЖИА-72“ ЕООД, „КРОА България“ ООД и „7 дни ТВ“ ЕАД, които не създават и не разпространяват радио- и телевизионни програми.
Във връзка окончателното преминаване към наземно цифрово разпространение от 1 октомври т.г. СЕМ измени индивидуалните лицензии за създаваните от доставчика „БТВ Медиа груп“ ЕАД програми „Б ТВ“, „Ринг.БГ+1“ и „бТВ Лейди +1“. Съветът за електронни медии напомня на всички доставчици, притежаващи индивидуални лицензии за доставяне на аудио-визуални медийни услуги, предназначени за разпространение чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, че в 7-дневен срок от стартиране на разпространението на програмата, следва да уведомят СЕМ за конкретната начална дата на разпространението. Уведомлението е в изпълнение на условия на цифровата лицензия, като началната дата на разпространение на програмата е и реквизит на индивидуалната лицензия, съгласно чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗРТ.