Съобщение

Начало » Новини
06 Ноември 2013

Във връзка с преустановяване на наземното аналогово радиоразпръскване на 30.09.2013 г. и преминаване към цифрова телевизия, Ви уведомяваме, че за улеснение на българските граждани на 04.10.2013 г. на интернет страницата на „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД бе публикуван списък с населените места със съответното покритие на цифровата телевизия.