Прессъобщение

Начало » Новини
08 Януари 2014

В Брюксел на 19 ноември т.г. ще се състои среща на европейските регулатори в сферата на аудиовизуалните медии с представители на ЕК. Основна точка в дневния ред е учредяването на обща работна група на медийните надзорни органи в Европейския съюз. Наред с това ще се набележат последващи действия, свързани с по-нататъшното утвърждаване на независимостта на регулаторите на аудиовизуалните медии, с разширяването и развитието на плурализма в медийната среда, с противодействие на концентрацията в медийния сектор, както и ще се обсъдят мерки срещу принизеното ниво на журналистиката.

Съветът за електронни медии ще се включи активно в обсъждането с позиция и възнамерява да заеме подобаващо място в организацията и дейността на бъдещата регулаторна работна група. СЕМ смята, че новата платформа ще може успешно да приеме координираща, изследователска и насочваща роля в изграждането на европейска мрежа за сътрудничество при регулацията на конвергираното медийно пространство.

На предстоящата среща в Брюксел Съветът за електронни медии ще се представя от Мария Стоянова, член на СЕМ.

На интернет-страницата на СЕМ може да бъде видяно обобщение на позициите, които ще бъдат представени.