Съобщение

Начало » Новини
18 Февруари 2014

Уважаеми доставчици на медийни услуги,
На основание чл.16, ал.2 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност годишната такса за 2014 година може да бъде внесена авансово до 31 януари с 5 на сто намаление.
Телефони за контакт:
02/9708833 - Спаска Янева - началник отдел „Бюджет и финанси”
02/9708832 - Незабравка Кардашева - старши счетоводител