Прессъобщение

Начало » Новини
21 Януари 2014

Съветът за електронни медии (СЕМ) се срещна с представители на  Българската асоциация на кабелните и комуникационни оператори (БАККО) и Сдружение МУЗИКАУТОР на 21.01.2014 г. Членовете на СЕМ настояха за изготвяне на график, в рамките на който двете страни да представят позициите си и да финализират в най-скоро време преговорите. Те подчертаха необходимостта от постигане на споразумение във връзка с изискванията на Закона за радиото и телевизията, разписани в разпоредбата на чл. 125в  т.2 относно правата за произведения, включени в разпространяваните програми. Представителите на двете организации се ангажираха да подновят разговорите помежду си.

Освен това, на своето заседание днес, Съветът  разгледа и постъпила Декларация от Председателския съвет на СБЖ в Българската национална телевизия относно техни виждания за програмната политика на БНТ. Във връзка с това, членовете взеха решение да изслушат представителите, подписали декларацията, на среща, която ще се проведе на 23 януари от 11.30 часа в заседателната зала на СЕМ.

СЕМ реши да открие конкурс за радиодейност за гр. Кюстендил за създаване на радиопрограма с общ (политематичен) профил.