Прессъобщение

Начало » Новини
07 Март 2014

Групата на европейските регулатори за аудиовизуалните медийни услуги се събра в Брюксел за първи път на 4 март т.г.
В срещата взеха участие 27 ръководители или представители на високо равнище от независими национални надзорни органи в областта на аудиовизията. България беше представена от члена на СЕМ Мария Стоянова. Лихтенщайн и Норвегия, както и Европейската платформа за регулаторни органи (ЕПРА) присъстваха на срещата като наблюдатели.
Новосъздадената група има за цел да съветва ЕК в прилагането на Директивата на ЕС за аудиовизуални медийни услуги (ДАВМУ) в условията на все по-утвърждаващата се конвергентна медийна среда.
Европейският аудиовизуален пейзаж се променя: съдържанието все повече се разпространява и гледа отвъд границите на страните, в които се произвежда, а също така и онлайн. Това е предпоставка за особени регулаторни предизвикателства и придава на новосъздадената група решаващо значение за гарантиране на по-тясно и по-редовно сътрудничество между независимите регулаторни органи на държавите-членки и между тях и Комисията.
Групата на европейските регулатори за аудиовизуалните медийни услуги ще съветва и подпомага Комисията в нейната работа, за да се гарантира последователно прилагане на ДАВМУ и други свързани с тях области, в които Комисията може да действа.
В своя доклад за 2013 г., Групата на високо равнище за свободата на медиите и плурализма, свикана през октомври 2011 г. от вицепрезидента на ЕК Нели Крус, препоръчва организиране на сътрудничеството между европейските медийни надзорници.
Милиони европейци гледат любимия си телевизионен сериал на своя смартфон на път за работа, гледат онлайн съдържание във всекидневната си или поместват собствено съдържание онлайн. Има повече от 40,4 милиона "Connected TV" в Европа и техният брой ще се увеличава. Затова акцент в работа на новосъздадената регулаторна група през тази година ще бъдат дигиталните предизвикателства.