Съобщение

Начало » Новини
25 Април 2014

 За предизборната кампания за избор на членове на Европейския парламент от Р България, през периода 25 април-25 май 2014 година, Съветът за електронни медии откри на своя интернет сайт допълнителна категория “ИЗБОРИ 2014”, в която са достъпни документи и контакти, свързани с изборите. Заедно с това освен по традиционните пощенски и куриерски канали, доставчиците на медийни услуги, заинтересовани организации и институции, както и слушателите и зрителите на радио- и телевизионните програми могат да изпращат писма, жалби, сигнали, запитвания и друг вид писмени документи на специално създадения за кампанията електронен адрес:   [email protected]
За оперативен контакт с експерти и инспектори от специализираната администрация:
Телефони: 970 88 45; 970 88 47.