Съобщение

Начало » Новини
25 Април 2014

Във връзка с подписаното Споразумение за специализиран мониторинг по време на предизборната кампания за членове на Европейския парламент в Република България (25.04 – 25.05) между Централната избирателна комисия и Съвета за електронни медии, Ви съобщаваме, че ще се осъществява и общ мониторинг върху създаваните и разпространяваните програми на доставчици на медийни услуги в страната за отразяването на кампанията.
Включените в Споразумението програми са приоритет на специализирания мониторинг, който ще се основава на експертни изводи. Избраните програми са според степента им на влияние върху общественото мнение в условия на предизборна обстановка, насочеността им към аудиторията с оглед програмния им профил и териториалното им покритие.

Споразумение между ЦИК и СЕМ [PDF]