Съобщение

Начало » Новини
30 Май 2014 Председателят на Съвета за електронни медии Георги Лозанов участва в първото заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека (НКМПЧ), което се проведе днес (30.05.2014 г.) в МВнР под председателството на министъра на външните работи Кристиан Вигенин.
Целта на създадения механизъм е да подобри координацията между държавните органи и независимите институции, занимаващи се с различни аспекти на правата на човека, при изпълнението на конкретни национални задачи, произтичащи от ангажиментите на страната ни по многостранни международни договори в тази област.
По време на работата на форума бяха идентифицирани и приети приоритетните политики и въпроси във връзка с правата на човека, сред които защита правата на детето, правата на хората с увреждания, развитие на равнопоставеността на половете, запазване на етническата и религиозната толерантност, защита на правата на бежанците и мигрантите.
СЕМ е активна страна в дискусията за правата на човека и в този смисъл г-н Лозанов изрази радостта си, че се създава такъв механизъм и подчерта необходимостта той да се утвърди като трибуна, от която да се води междуинституционален диалог за правата но човека. Заедно с това, г-н Лозанов настоя сред националните приоритети да намери място и защитата от публичните прояви на враждебна реч, особено от страна на политиците.
НКМПЧ е създаден с Решение № 796 на Министерския съвет от 19 декември 2013 г. Негови членове са министрите на правосъдието, на труда и социалната политика, на вътрешните работи, министърът на образованието и науката, министърът на регионалното развитие, на здравеопазването, на културата, председателят на Държавната агенция за закрила на детето, председателят на Държавната агенция за бежанците, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания, секретарят на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, секретарят на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет, председателят на Комисията за защита от дискриминация, секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора, председателят на Съвета за електронни медии. Омбудсманът на Република България участва като наблюдател.