Прессъобщение

Начало » Новини
02 Юли 2014
Във връзка със Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-81, внесен от ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ на 30.06.2014 г. в Народното събрание, днес Съветът за електронни медии изпрати своето становище на вниманието на Комисия по правни въпроси и Комисия по бюджет и финанси към 42-рото Народно събрание на Република България.

“Съветът за електронни медии разбира необходимостта, очертала се при последната банкова криза, от допълнителни законови гаранции  за финансовата стабилност на страната, включително и такива, които засягат публичните комуникации.
В тази връзка излагаме становището си по внесения законопроект за допълнение на Наказателния кодекс № 454-01-81 от 30.06.2014 г., взето на заседание на Съвета на електронни медии на 01 юли 2014 г. Съветът не го подкрепя в този му вид.
Изписаният текст, предложен като 252а от НК, следва изрично да закрепи в разпоредбата субективната страна на деянието, а именно неговия умисъл. Иначе носи в себе си заплаха за свободата на медиите и възпрепятства изпълнението на техни основни функции.
Самата редакция на разпоредбата би могла да бъде прецизирана от гледна точка на фактическите елементи, необходими, за да се изпълни състава на престъплението, като се избегне двусмислието в текста, от който излиза, че ако заблуждаваща или невярна информация не води до всяване на смут и страх в населението, то тогава може да бъде разпространявана. Също така самата дума „смут“ би могла да затрудни подвеждането на деянието под правната норма предвид широкия периметър на тълкуването й и то главно в психологически план.
Бихме желали да обърнем внимание, че текстове, в който и да е закон на страната, свързани с разпространение на информация, следва да постигат своите цели без да накърняват конституционното право на всеки гражданин, закрепено в чл. 41, ал.1 от Конституцията, всеки да търси, получава и разпространява информация.”