Прессъобщение

Начало » Новини
15 Юли 2014 Съветът за електронни медии на свое редовно заседание, проведено на 15 юли 2014 г., класира на първо място в обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност следните кандидати:

за град Белоградчик, честота 89.0 MHz,  политематичен профил: Фокус – Нунти ООД; честота 90.6 MHz, специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 г.: Радио и Телевизия Енерджи ООД;

за град Берковица, честота  96.5 MHz, специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 г.: Радио и Телевизия Енерджи ООД; честота  102.7 MHz, политематичен профил:  Беркк – М ЕООД;

за град Козлодуй, честота 95.5 MHz, специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 г.: Радио и Телевизия Енерджи ООД; честота 96.3 MHz, политематичен профил:  Мост Медия ЕООД; честота 100.2 MHz, специализиран профил, за аудитория над 35 г.: Агенция Атлантик ЕООД;

за град Кюстендил, честота 98.2 MHz, политематичен профил: Радио и Телевизия Енерджи ООД;

за град Поморие, честота 92.9 MHz, специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 г.:  Гларус ООД.