Прессъобщение

Начало » Новини
23 Юли 2014 Съветът за електронни медии на свое редовно заседание, проведено на 22 юли 2014 г., класира на първо място в обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност за град Велико Търново, следните кандидати:

за честота 97.1 MHz,  политематичен профил: Радио и Телевизия Енерджи ООД и честота 98.0 MHz, политематичен профил: Община Велико Търново.