Прессъобщение

Начало » Новини
24 Юли 2014 Съветът за електронни медии на свое редовно заседание, проведено на 24 юли 2014 г., класира на първо място в обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност за град Девня, следните кандидати:

за честота 96.9 MHz, специализиран профил, за аудитория 20 г. - 45 г.: Радио и телевизия Енерджи ООД и за честота 94.2 MHz, специализиран профил, за аудитория над 35 г.: Фокус - Нунти ООД.