Прессъобщение

Начало » Новини
28 Август 2014
Съветът за електронни медии /СЕМ/ независимо от личните предпочитания на неговите членове няма правомощия, а още по-малко воля, да спира музикални произведения, излъчвани в програмите на българските радио и телевизионни оператори.
Във връзка с песента “Видимо доволни” се извършва проверка в рамките на надзора по конкретни сигнали за конкретни предавания относно „критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата” (чл.17, ал.2 от ЗРТ). Проверката не е приключила. Предстои членовете на СЕМ да се запознаят с резултатите от нея и да се произнесат по казуса.