Прессъобщение

Начало » Новини
22 Октомври 2014
Изпълнението на лицензионните параметри на “Радио София” – БНР и използването на части от рекламни спотове като спонсорски съобщения от някои търговски доставчици на телевизионни услуги бяха разгледани на заседанието на СЕМ на 21.10.2014 г.
Съпоставката между реално излъченото програмно съдържание и заявените параметри  в индивидуалната лицензия за радиодейност на програма “Радио София” установи, че са спазени всички лицензионни параметри и тя се придържа към  разписаните в чл.6, ал.3  на ЗРТ характеристики на национален обществен доставчик. Наблюдението констатира, че все още не е достигнат заложеният в лицензията пълен обем на новините за столицата.
Във връзка с възобновената практика да се използват части от рекламни спотове като спонсорски заставки, СЕМ напомня, че за подобна практика в дейността на доставчиците на медийни услуги Европейската комисия е констатирала превишаване обема на  реклама. Използването на части от рекламни спотове като спонсорски съобщения е подход, неприемлив от гледна точка на Закона за радиото и телевизията и европейските правни норми относно търговското слово.