Прессъобщение

Начало » Новини
24 Октомври 2014 Тази седмица в Брюксел, на второто заседание от своето създаване през март, групата настоя пред Европейската комисия, като инициатор на европейското законодателство, да вземе предвид необходимостта от регламентиране на независимостта при предстоящите промени на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги.

Регулаторите от страните-членки на ЕС разглеждат независимостта на надзорните органи като ключова за тяхната ефективност, като условие за изпълнение на основната им роля - защита на интересите на гражданите и потребителите на медийни услуги. Само независими, от политически и икономически интереси, надзорни органи могат да осигурят предвидима и динамична конкурентна среда в аудиовизуалния сектор.

Групата на регулаторите /ERGA/ като отчита различията в националните законодателства, приветства определянето на общи, за целия ЕС, характеристики за независимост - прозрачност при вземането на решения; прозрачни и открити процедури при номинирането, назначаването и освобождаването на надзорници; знания, експертност и опитност на кадровия ресурс в регулаторите; финансова и оперативна автономия; ефективни изпълнителни правомощия.

Членовете на ERGA обсъдиха работната си програма за 2015 г., в която остават акцентите върху по-активна защита на малолетните от неподходящо съдържание и хармонизиране на стандартите в тази област, а както и адекватно регулиране с поглед към динамичните технологични промени.

Групата на европейските надзорници за аудиoвизуалните медийни услуги е създадена на 4 март 2014 в Брюксел. Българският представител в нея е Мария Стоянова, член на СЕМ.