Съобщение

Начало » Новини
13 Ноември 2014 Съветът за електронни медии уведомява всички заинтересовани лица, че конкурсните книжа за обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност за градовете Асеновград, Тервел, Провадия, Якоруда, Мадан, Каолиново, Кубрат, Нови Пазар, Попово, Силистра и Тутракан ще се продават от 17 до 20 ноември 2014 г.

Конкурсните книжа се предоставят на електронен носител и могат да бъдат закупени на адрес – гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 6, стая 606б (каса), от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч.

Цената на книжата е в размер на 700 лв. за всеки конкурс.