Прессъобщение

Начало » Новини
23 Януари 2015 Председателят на Съвета за електронни медии Георги Лозанов взе участие във второто заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека (НКМПЧ), което се проведе на 22.01.2015 г. (четвъртък) в МВнР под председателството на министъра на външните работи Даниел Митов.
По време на работата на форума бяха приети решения, които имат за цел да подобрят координацията между държавните органи и независимите институции, занимаващи се с различни аспекти на правата на човека, при изпълнението на конкретни национални задачи, произтичащи от ангажиментите на страната ни по многостранни международни договори в тази област.
В контекста на обсъждането на Плана за подготовка на председателството на Република България на СЕ, г-н Лозанов направи предложение за организиране на национална конференция с международно участие с акцент върху словото на омразата и отправи покана за подкрепа и партньорство към останалите институции. Тази тема, както и предложението за конференция, на която да се обсъди предстоящото приемане на новата стратегия за правата на дететото, направено от г-жа Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето,  бяха определени като изключително актуални от страна на външния министър Даниел Митов.