Прессъобщение

Начало » Новини
17 Март 2015
Съветът за електронни медии на свое редовно заседание, проведено на 17 март 2015 г., класира на първо място в обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност следните кандидати:

за град Асеновград,
честота 98.1 MHz,  политематичен профил: Фокус – Нунти ООД, програма Радио Фокус;
честота 107.6 MHz,
специализиран профил, за аудитория над 35 г.: Радио 1 ООД, програма Радио 1;

за град Тервел,
честота  93.2 MHz,
политематичен профил: Фокус – Нунти ООД, програма Радио Фокус;
честота  98.0 MHz,
специализиран профил, за аудитория над 35 г.: Радио 1 ООД, програма Радио 1;

за град Провадия,
честота 107.2 MHz, специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 г.: РТЕ НЕТ ООД, програма Радио Енерджи;

за град Якоруда,
честота 107.5 MHz,
специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 г: Радиокомпания Си.Джей ООД, програма Енджой / N-Joy;

за град Мадан,
честота 95.6 MHz,
политематичен профил: Фокус – Нунти ООД, програма Радио Фокус;
честота 97.3 MHz,
специализиран профил, за аудитория над 35 г.: Радио 1 ООД, програма Радио 1.