Прессъобщение

Начало » Новини
19 Март 2015 Съветът за електронни медии осъществи фокусиран мониторинг върху медийното отразявяне на етническите, религиозните и културните различия и речта на омразата. Въпреки че най-рейтинговите програми имат като цяло коректно отношение към проблемите на различните социални групи, наблюдението установи случаи на стереотипно мислене и употреба на враждебна реч спрямо ромите и бежанците.
Независимо, че в по-голямата част предразсъдъците по отношение на ромската общност се проявяват в речта на интервюираните, характерно за медийното поведение е представянето на тази общност чрез теми, свързани с бедността, липсата на интеграция и образование, криминалните прояви. Същевременно се констатира, че медиите показват и позитивни качества, като например музикалните заложби, които притежават представители на тази етническата група.
В телевизионните програми СКАТ и Алфа ТВ, които могат да се възприемат и като медийни платформи за разпространение на политическата идеология на партиите зад тях -  Патриотичен фронт и Атака, се констатират прояви на враждебна реч (спрямо ромите - в „СКАТ”, спрямо бежанците - в програма „АЛФА”).
Мониторингът на СЕМ установи, че медиите все още са в дълг по отношение на адаптирането на предавания за хората с увреден слух. Проблемите на болните и хората в неравностойно положение обаче присъстват активно в новинарските и публицистичните предавания. Оформя се общо медийно послание, което има за цел да активира обществото в подкрепа на хората в неравностойно положение, най-често  преди празници.
Съществува дефицит по отношение на младежката проблематика, особено по темата за безработицата.
В контекста на предстящите местни избори СЕМ има за цел да продължи дебата за спазването на професионалните стандарти при отразяването на различните социални, етнически и религиозни групи.