Прессъобщение

Начало » Новини
24 Март 2015 Съветът за електронни медии на свое редовно заседание, проведено на 24 март 2015 г., класира на първо място в обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност следните кандидати:

за град Кубрат,
честота 96.7 MHz,  специализиран профил, за аудитория над 35 г.: Фокус – Нунти ООД, програма Радио Фокус;

за град Нови Пазар,
честота 106.0 MHz, специализиран профил, за аудитория над 35 г.: Фокус – Нунти ООД, програма Радио Фокус;

за град Попово,
честота 89.5 MHz,
специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 г.: УКВ Практика ЕООД, програма Радио Антола;
честота 102.6 MHz,  специализиран профил, за аудитория над 35 г.:  Фокус – Нунти ООД, програма Радио Фокус;

за град Силистра,
честота 89.9 MHz, политематичен профил: Метрорадио ЕООД, програма БГ Радио;

за град Тутракан,
честота 96.0 MHz, специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 г.: Радиокомпания Си.Джей ООД, програма Енджой/ N-Joy;
честота 104.5 MHz, специализиран профил, за аудитория над 35 г.: Фокус – Нунти ООД, програма Радио Фокус;