Прессъобщение

Начало » Новини
09 Април 2015
         Делегация от Съвета за електронни медии се срещна в София с китайската Държавна администрация за преса, публикации, радио, филми и телевизия. Целта на визитата, която се проведе на 8 април, беше установяване на контакт и взаимно запознаване с опита на двата медийни регулатора. Китайската делегация беше водена от заместник директора на регулатора Тиен Дзин, който е с ранг на вице-министър, и от посланика на Китай – Н. Пр. Уей Дзинхуа. СЕМ беше представен от членовете си Иво Атанасов и Анна Хаджиева, както и от свои експерти.
    Фокусът на разговора падна върху развитието на радио и телевизионния пазар в двете страни, административната уредба и лицензирането. Въпреки значителните разлики в политическите и регулационните системи, двете институции откриха и прилики, като например в защитата на децата и в напредналата цифровизация.
           В различните часови пояси, разрешеното време за телевизионната търговска реклама в Китай е 9 и 12 минути - по-дългият период съвпада с утвърдения и в европейската практика. Китайската държава играе основна роля в контрола на програмите в страната, които са около 2600. Правомощията на СЕМ са ограничени до регулацията на доставчиците на аудиовизуални медийни услуги, докато юрисдикцията на китайския регулатор обхваща освен тези области печата, филмите и някои аспекти на интернет.
      Освен към обществените медии в България, гостите от Китай проявиха интерес и към частния тв пазар. Те обявиха, че са подписали договор с БНТ и биха насърчили български телевизионни продукции за историята, традициите и обичаите на страната.
          Министерството на външните работи също изпрати свой представител за срещата.