Прессъобщение

Начало » Новини
16 Юли 2015
Съветът за електронни медии обръща внимание на всички заинтересовани страни, че Европейската комисия започна обществено обсъждане за промени в Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ 2010/13/ЕС). Очакването е както зрителите и слушателите, така и участниците в сектора, но и обществени и потребителски организации да дадат своето мнение до крайния срок, който е 30 септември т.г. Позициите могат да се заявят чрез специално създадения за това въпросник на страницата на ЕК. Допълнителна информация може да се получи на следния ЛИНК.
Съветът за електронни медии припомня, че Директивата за аудиовизуалните медийни услуги е приета през 2007 година и се явява наследник на Директивата „Телевизия без граници“ (89/552/ЕИО). Последната редакция на документа е от 2010 година. Оттогава медийният пейзаж е променен значително и поради сближаването на различните форми, развитието на интернет и появата на нови хибридни услуги, които най-често съчетават аудиовизуално съдържание и/или формати с онлайн и/или технологични иновации.
В програмата за 2015 г. на Европейската комисия е включен преглед на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги в рамките на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), а самото преразглеждане на директивата е планирано за 2016 година. ЕК припомня, че в момента тече и друга програма REFIT за далекосъобщителните дружества, която може да повлияе върху тази програма, както и обратното.