Съобщение

Начало » Новини
20 Юли 2015 Във връзка със зачестилите сигнали от зрители по повод излъчването в неподходящо време на телевизионни реклами, залагащи на директни и натуралистични внушения, Съветът за електронни медии припомня своята позиция от м. март 2014 г.

"На своето редовно заседание на 25 март Съветът за електронни медии обсъди психологическото въздействие върху аудиторията на телевизионни реклами на продукти, предназначени за решаването на физиологични и хигиенни проблеми (като дамски превръзки, почистващи препарати, лекарствени средства срещу гъбички, цистит, простатит, пърхут, диария и пр.), залагащи на директни и натуралистични внушения. Повод за обсъждането са множеството писма, сигнали и жалби от зрители, които възразяват остро срещу медийното планиране на тези реклами във време, в което българското семейство традиционно се храни.
СЕМ отчита важната роля на рекламния бранш за медиите, но прие, че едва ли е и в негова полза, ако рекламните послания създават дискомфорт и се разминават със стереотипите и очакванията на аудиторията. В този смисъл потребителите на телевизионно съдържание се нуждаят от допълнителна защита. Тя обаче не може да дойде по пътя на регулацията, тъй като не е предвидена в Закона за радиото и телевизията, а само по пътя на саморегулацията.
Уверени сме в общото ни желание – и с доставчиците на медийни услуги, и с Националния съвет по саморегулация - да обитаваме един по-красив и по-етичен екранен свят."