ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Начало » Новини
03 Ноември 2015
Съветът за електронни медии категорично опровергава тиражираните неверни информации за наложена санкция на водеща от btv във връзка с предполагаемо използване на популярен израз. Правомощията на СЕМ не включват надзор върху думите на отделни представители на журналистическата гилдия, а обхващат регулацията върху доставчиците на медийни услуги.
По конкретния случай не само не е налагана санкция от СЕМ на доставчика, но подобни идиоматични казуси не са били обект на обсъждане от регулатора.