СЕМ: Следваме закона и дневния ред на сектора

Начало » Новини
08 Март 2016
Във връзка със създалия се обществен интерес към работата на регулатора, членовете на Съвета за електронни медии заявяваме, че в изпълнение на своите задължения се ръководим единствено и само от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ).
Убедени сме, че устойчивостта на демократичния процес в страната се обуславя от върховенството на закона, прилаган в и от институциите извън личните пристрастия. Задължение на независимия регулатор е еднаквото третиране на всички създатели на медийно съдържание. В този смисъл, предпоставянето на виновно поведение като основание да се откаже административна услуга не произтича от ЗРТ.
Процедурата за освобождаване на председател и член на СЕМ, която стриктно ще спазим, е описана в Закона за радиото и телевизията.
Работата на Съвета за електронни медии няма да бъде възпрепятствана. Стоим на принципите на правовата държава, залегнали в Конституцията на Република България.