ПРОДАЖБА НА КОНКУРСНИ КНИЖА

Начало » Новини
16 Март 2016
Съветът за електронни медии уведомява всички заинтересовани лица, че от 21 до 25 март 2016 г. могат да закупят конкурсни книжа за обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност за градовете:
Априлци, честота 88.9 MHz (общ (политематичен) профил), честота 105.4 MHz (специализиран профил, за аудитория над 35 години) и честота 107.8 MHz (специализиран птофил, за аудитория от 20 до 45 години);
Горна Оряховица, честота 88.5 MHz (специализиран профил, за аудитория над 35 години), честота 104.4 MHz (специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години) и честота 88.9 MHz (общ (политематичен) профил);
Ихтиман, честота 87.9 MHz (специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години), честота 98.8 MHz (общ (политематичен) профил), честота 106.4 MHz (специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години), честота 95.2 MHz (специализиран профил, за аудитория над 35 години) и честота 99.6 MHz (общ (политематичен) профил);
Кърджали, честота 98.8 MHz (общ (политематичен) профил), честота 101.3 MHz (общ (политематичен) профил), честота 105.4 MHz (общ (политематичен) профил) и честота 106.5 MHz (специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години);
Обзор, честота 97.0 MHz (специализиран профил, за аудитория над 35 години), честота 99.6 MHz (специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години)  и честота 107.9 MHz (специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години);
Приморско, честота 93.4 MHz (специализиран профил, за аудитория над 35 години), честота 101.1 MHz (специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години)) и честота 100.6 MHz (специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години);
Русе, честота 89.9 MHz (общ (политематичен) профил), и честота 99.7 MHz (общ (политематичен) профил);
Силистра, честота 92.7 MHz (специализиран профил, за аудитория над 35 години);
Ябланица, честота 90.6 MHz (общ (политематичен) профил), честота 98.0 MHz (специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години), честота 104.7 MHz (специализиран профил, за аудитория от 30 години), честота 93.3 MHz (общ (политематичен) профил), честота 96.1 MHz (специализиран профил, за аудитория над 35 години) и честота 100.5 MHz (специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години).
Конкурсните книжа се закупуват на адрес - гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.6, стая 606 „б”, Каса, от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 16.30 ч.
Цената на книжата за всеки отделен конкурс е 700 (седемстотин) лв.
Плащането може да бъде извършенo в брой, в касата на СЕМ (на посочения по-горе адрес) или по банков път по следната банкова сметка:
IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ – ЦУ
Напомняме, че в графа “основание за плащане” задължително се изписва градът и честотата, за която се кандидатства.