Оfcom: Няма нарушение във филма "България – моята земя"

Начало » Новини
24 Март 2016
Офком е поискал копие от филма от Ал Джазира и е разгледал съдържанието му в контекста на своя кодекс, за да прецени:

- съдържа ли материалът реч на омразата и подтиква ли към насилие;
- подвежда ли публиката по начин, който може да я увреди;
- отразява ли всички гледни точки на дадения обществен проблем.

Във връзка със сигнала на СЕМ, Офком също така е отправил и конкретни запитвания към Ал Джазира:

- какви мерки са взети, за да се осигури неподвеждащият характер на филма;
- какви мерки са взети, за да се включат всички гледни точки по въпроса с политиката на българското правителство спрямо турското малцинство.

От Ал Джазира са заявили, че:

- филмът се занимава основно с разглеждане на исторически събития през личната перспектива на участници в тях - български турци, които се стремят да запазят културата и езика си;
- политика на телевизията е да проверява фактологическата точност на всичко, което излъчва и същият подход е бил приложен спрямо твърденията на професор Джъстин Макарти, на които СЕМ обръща внимание в сигнала си;
- въпреки личните истории на хора, изпитали дискриминация и репресии в миналото, филмът е обърнал внимание на факта, че "нещата са се подобрили в България" и по този начин се е погрижил за отразяването на всички гледни точки.

Оценката на Офком се свежда до следните изводи:

- филмът се занимава с проблемите на турското малцинство в историческа перспектива, през разказите на лични истории и макар да е разбираемо защо това предизвиква недоволство у много хора в България, Офком не смята, че материалът подстрекава към насилие и нарушаване на българските закони;
- Ал Джазира са взели достатъчно мерки, за да са сигурни, че материалът не може да подведе публиката по начин, който да я увреди;
- Ал Джазира е длъжна да взема предвид всички гледни точки само по въпроси от актуалната политика и според Офком, макар да са включени изказвания на членове на ДПС, които критикуват правителството и настояват за разрешаване на политическа агитация на турски език например, филмът е отразил също и официалното осъждане на Възродителния процес от страна на Народното събрание през 2012 и в този смисъл, изискването за безпристрастност е спазено.

Офком проявява разбиране, към притесненията на българския регулатор, но не намира нарушения от страна на Ал Джазира.