ПИСМЕНИ ДОКУМЕНТИ И ДЕТАЙЛЕН АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА БНР

Начало » Новини
01 Април 2016 ПИСМЕНИ ДОКУМЕНТИ И ДЕТАЙЛЕН АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО КЪМ 31.12.2015 Г., ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР ВЪВ ВРЪЗКА С § 1 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА СЕМ РД-05-58/22.03.2016 Г.

Obiasnitelna_zapiska Prilojenie 2 Prilojenie 3