СПРАВКА ЗА “ТВ КАМЧИЯ” във връзка с възникнал обществен интерес

Начало » Новини
26 Април 2016
Съветът за електронни медии с решение от 28.01.2016 г. е регистрирал като доставчик на линейна медийна услуга “СОК Камчия” ЕАД за програма с наименование “ТВ Камчия” (удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-149-01).

“СОК Камчия” ЕАД (санаторно-оздравителен комплекс "Камчия") е  еднолично акционерно  дружество, регистрирано съгласно законодателството на Република България през 2003 г. в Бургаския окръжен съд. Едноличен собственик на капитала е Правителството на град Москва, действащо чрез своя департамент по имуществото на град Москва (чуждестранно юридическо лице).

Документите към заявлението отговарят на всички изисквания на закона за издаване на регистрация. В разработката на проекта са спазени легалните определения, дадени в  ДР на ЗРТ, за програмен профил, програмен проект, програмна концепция и програмна схема.

Програма “ТВ Камчия” се разпространява на територията на курортен комплекс “Камчия”. Проектът предвижда създаването на телевизионна програма с общ  профил,  реализирана в информационно - репортерски телевизионни форми и жанрове, и чрез документални филмови и видео елементи. Програмата е насочена към гостите и посетителите на комплекса. Предназначена е да предоставя на почиващите бърза и актуална сервизна информация за възможностите и услугите, които предлага комплекса.

Заявен е категоричен ангажимент за спазване на чл. 12 от ЗРТ (програмите се излъчват на български език). Съдържанието на програмата ще бъде обработвано чрез озвучаване, превод или субтитри.

Началната дата на разпространение на програмата е 15.04.2016 г.