ПРОДАЖБА НА КОНКУРСНИ КНИЖА ЗА ГР. ДУПНИЦА

Начало » Новини
04 Май 2016 Съветът за електронни медии уведомява всички заинтересовани лица, че от 09 до 11 май 2016 г. могат да закупят конкурсни книжа за обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност за гр. Дупница за следните честоти:

честота   94.7 MHz – общ (политематичен) профил;
честота   97.2 MHz – специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години;
честота 105.8 MHz – общ (политематичен) профил;
честота 107.4 MHz – специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години.

Конкурсните книжа се закупуват на адрес – гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 6, стая 606 „б”, Каса, от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 16.30 ч.

Цената на книжата за всеки отделен конкурс е 700 (седемстотин) лв.

Плащането може да бъде извършено в брой, в касата на СЕМ (на посочения по-горе адрес) или по банков път по следната банкова сметка:
IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ – ЦУ
Напомняме, че в графа “основание за плащане” задължително се изписва градът и честотата, за която се кандидатства.