Предстои изслушване на кандидатите за ген. дир. на БНР

Начало » Новини
10 Май 2016 Днес, на своето редовно заседание, Съветът за електронни медии (СЕМ) допусна до събеседване 12 кандидати в конкурса за генерален директор на Българското национално радио (БНР).  Това стана и в присъствието на журналисти от обществената медия.
До изслушването не е допусната Михаела Транчева поради несъответствие с изискванията на Закона за радиото и телевизията.
Съгласно обявената процедура, събеседванията ще се проведат в заседателната зала на СЕМ, бул. „Шипченски проход“ 69, етаж 5, по график, определен чрез жребий.

11 май 2016 г. (сряда)
1. от 10.00 часа:

- Александър Велев
- Петър Волгин

2. от 14.00 часа:
- Георги Василски
- Светослав Костов

12 май 2016 г. (четвъртък)
1. от 10.00 часа:
- Жени Гаджалова
-  Росланна Белчева

2. от 14.00 часа:
-  Митко Димитров
-  Христин Стрижлев

13 май 2016 г. (петък)
1. от 10.00 часа:
-  Иво Тодоров
-  Васил Чобанов

2. от 14.00 часа:
-  Петър Пунчев
-  Валерий Тодоров

В интерес на равнопоставеността и професионалната етика Съветът за електронни медии призовава изброените кандидати да не присъстват в залата при изслушването на своите конкуренти, каквато е досегашната добра практика.
СЕМ ще приветства, ако кандидатите изразят съгласието си техните концепции да бъдат публикувани на интернет страницата на регулатора.