Прессъобщение на Групата на европейските медийни регулатори в ЕС (ЕРГА)

Начало » Новини
26 Май 2016
Позиция по предложението на Европейската Комисия за преразглеждане на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ).

ЕРГА приветства предложенията на Европейската комисия за преразглеждане на Директива за аудио-визуалните медийни услуги, като енергично съдейства в процеса на вземане на решение от самото му начало. Групата е публикувала няколко доклада по ключови теми, с които Европейската комисия вече се е съобразила (българският доклад за свършеното в рамките на групата на европейските регулатори е на сайта на СЕМ - http://cem.bg/controlbg/804).
ЕРГА направи препоръки за това как да се осигури по-последователна защита на непълнолетните срещу вредно съдържание, независимо от това дали то се излъчва по телевизията или се предоставя чрез услуги като видео по заявка. Това ще помогне на всички родители в ЕС, включително и в България да създадат по-безопасна среда за децата си.
ЕРГА направи и препоръки относно независимостта на медийните регулаторни органи, за които констатираме със задоволство, че са отразени в предложенията, представени вчера от комисаря Йотингер.  С оглед на последните развития в рамките на ЕС (в отделни държави-членки, за които въпросът за независимостта на обществените медии и надзора беше засегнат), независимостта на националните медийни регулатори не бива да се приема за даденост.
Един от ключовите въпроси, които разгледа ЕРГА, беше обхватът на ДАВМУ. Откакто настоящата директива беше приета преди осем години, европейският аудио-визуален сектор се разви много бързо. В светлината на докладите на ЕРГА за материалната и териториалната юрисдикция, групата очаква да бъде съветник относно практическите предизвикателства на предложенията, за да направи директивата приложима за по-дълъг бъдещ период.
Предложенията включват официално признаване и засилване на ролята на самата ЕРГА. Групата приема това като вот на доверие в нейните способности и ще обмисли  как да изпълни с още по-голямо съдържание тази засилена роля.
С преминаването към законодателната фаза, ЕРГА ще допринесе за дебата с уникалната си гледна точка: тази на всекидневните предизвикателства пред медийните регулатори и практическите последици от новите предложения в ДАВМУ. ЕРГА планира да публикува допълнителни препоръки за бъдещите предизвикателства от гледна точка на регулацията и изпълнението на тези предложения.
ЕРГА очаква да продължи конструктивният диалог с Европейската комисия, Европейския парламент, Европейския Съвет и широката общественост в страните членки, което да доведе до бързото приемане на обновената директива.
В този смисъл миналата седмица председателят на СЕМ Мария Стоянова, която е и официален представител на групата в ЕРГА, запозна членовете на Комисията по културата и медиите в Народното събрание със свършената от европейските регулатори дейност по промените в директивата. 
По повод представения от комисар Йотингер проект в Брюксел вчера, Мария Стоянова коментира: “Със задоволство и удовлетворение приемаме бързината и ангажираността на Европейската комисия да представи ревизираната директива по-рано от предварително обявения срок, а именно м.юни, гледаме с увереност към това, че България в лицето на своите официални власти ще подкрепи предложените текстове, в чието обсъждане и СЕМ има участие”.
Българският регулатор е сред съоснователите на ЕРГА.

Бележки за редакторите
Групата на европейските регулатори за аудио-визуалните медийни услуги се състои от националните регулаторни органи в областта на аудио-визуалните медийни услуги. ЕРГА съветва Европейската комисия и улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС.
Мадлен де Кок Бюнинг, председател на холандския медиен регулатор, председателства ЕРГА през 2016 г. За повече информация - Йооп Веен, говорител на холандския медиен регулатор: тел. + 31 6 53360029.