Прессъобщение

Начало » Новини
08 Юни 2016
Във връзка с повишения обществен интерес, днес 8 юни, в Съвета за електронни медии (СЕМ) се проведе работна среща с представители на ръководството на БТВ Медиа Груп ЕАД. На срещата присъстваха членовете и юридическият екип на регулатора, както и главният изпълнителен директор на БТВ Медиа Груп ЕАД г-н Павел Станчев и главният юрист г-н Господин Йовчев.
По време на разговора БТВ Медиа Груп ЕАД подчерта, че дава право на изразяване на лично мнение като неразривна част от политиката на медията за плурализъм и изразяване на всички гледни точки, доколкото те не нарушават действащото законодателство.
От своя страна Съветът за електронни медии припомни, че е важно при изразяването на лично мнение да се търси баланс между конституционното право на изразяване на лично мнение и други, защитени от конституционното право ценности като правото на лично достойнство, чест и добро име.
Съветът за електронни медии категорично заяви, че острата критика има своето естествено място в съдържанието на доставчиците на медийни услуги в България, но тя не може да нарушава други, защитени права.
Съветът за електронни медии подчерта още, че спазването на морално етичните ценности е също толкова важно, както и спазването на закона.