СЕМ изследва медийното съдържание с акцент върху насилието в програми на обществени и търговски доставчици на медийни услуги

Начало » Новини
10 Юни 2016
Съветът за електронни медии извърши фокусиран мониторинг на програми на обществени и търговски доставчици на медийни услуги (БНТ 1, Б ТВ, НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, АЛФА ТВ, СКАТ И BIT) за наличие на аудио-визуално съдържание с акцент върху насилието в периода 30.03.2016 г. – 05.04.2016 г. Наблюдението проследи темите за битовата престъпност, криминалните прояви, катастрофите по пътищата, както и тези за радикален ислям, тероризъм и бежански поток.
Анализът на данните показа, че има сериозен превес на новините с негативен знак в програми с високо обществено влияние. Информациите са съсредоточени до голяма степен в емисиите новини - съдържание, което предполага динамика и наситеност на информационния поток в кратки форми.
Законът за радиото и телевизията гарантира програмната и редакционната независимост, но Съветът е обезпокоен, че доминирането на негативно медийно съдържание влияе върху аудиторията, като потребител на медиен продукт, а преекспонирането на едни и същи теми и събития лишават публиката от друга значима информация. 
Положителен факт е, че няма констатирани случаи на засягане на личната неприкосновеност на граждани, на възхваляване или оневиняване на жестокост или насилие.
Въпросът за балансираното и обективно медийно съдържание е свързан с установяването на определени професионални стандарти като ефективен инструмент за регулиране на взаимоотношенията между медии и публика.

Обобщеното изследване може да бъде видяно тук:

Обобщение на извършеното наблюдение Презентация на извършеното наблюдение