Декларация на СЕМ

Начало » Новини
01 Септември 2016
В контекста на предстоящата предизборна кампания и референдум, Съветът за електронни медии (СЕМ) призовава доставчиците на медийни услуги при подготовката на информационното съдържание, свързано с вота, да обърнат специално внимание и на хората със слухова недостатъчност и увредено зрение.

За гласоподавателите медиите, особено телевизията, представляват основно информационно средство, което формира техния избор. Затова е важно и онази част от българските граждани с увреден слух и зрение да получи възможност да направи информиран избор. Така и тези наши сънародници, които по неофициални данни са около половин милион души, ще могат да реализират законните си граждански права.

Съветът за електронни медии напомня, че адаптирането на програмите на доставчиците на медийни услуги за хората със специфични потребности се гарантира от международните стандарти, европейското законодателство, българската нормативна уредба, в т.ч. от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ):

„Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., доп., бр. 77 от 2002 г., изм., бр. 12 от 2010 г.)

(2) Доставчиците на аудио-визуални медийни услуги се насърчават да гарантират, че техните услуги постепенно стават достъпни за хората с увредено зрение или слух.

(3) Доставчиците на радиоуслуги се насърчават да предоставят по подходящ начин програми и предавания онлайн, достъпни за хората с увредено зрение или слух.”


Съветът за електронни медии вярва, че многообразната медийна среда е част както от плурализма в гражданското общество, така и възможност за зачитане на различните потребности на гражданите.