ПРОДАЖБА НА КОНКУРСНИ КНИЖА

Начало » Новини
12 Септември 2016
Съветът за електронни медии уведомява всички заинтересовани лица, че от днес, 12 септември, до 15 септември 2016 г.  могат да бъдат закупени конкурсни книжа за обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност за градовете:
Ловеч, честота 94.2 MHz  (специализиран профил, за аудитория над 35 години), честота 101.2 MHz (общ (политематичен) профил);
Златоград честота 87.9 MHz (специализиран профил, за аудитория над 35 години), честота 92.5 MHz (общ (политематичен) профил), честота 99.8 MHz  (специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години), честота 105.5 MHz  (общ (политематичен) профил);
Велинград, честота 101.2 MHz (общ (политематичен) профил),  честота 104.0 MHz  (общ (политематичен) профил), честота 106.8 MHz  (общ (политематичен) профил);
Несебър, честота 87.6 MHz  (специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години), честота 91.3 MHz (общ (политематичен) профил), честота 94.4 MHz (специализиран профил, за аудитория до 30 години), честота 100.2 MHz (специализиран профил, за аудитория над 35 години), честота 107.5 MHz  (общ (политематичен) профил);
Поморие, честота 98.7 MHz (специализиран профил, за аудитория до 30 години);
Царево, честота 97.4 MHz (специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години), честота 98.0 MHz (специализиран профил, за аудитория до 30 години), честота 101.5 MHz  (общ (политематичен) профил).
Конкурсните книжа се закупуват на адрес - гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.6, стая 606 „б”, Каса, от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 16.30 ч.
Цената на книжата за всеки отделен конкурс е 700 (седемстотин) лв.
Плащането може да бъде извършено в брой, в касата на СЕМ (на посочения по-горе адрес) или по банков път по следната банкова сметка:
IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ – ЦУ
Напомняме, че в графа “основание за плащане” задължително се изписва градът и честотата, за която се кандидатства.