Прессъобщение

Начало » Новини
26 Септември 2016
По покана на Европейския парламент в Брюксел председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ), Мария Стоянова, ще вземе участие днес следобед в дискусия по предстоящите промени в Директивата за аудиовизуалните медийни услуги.
СЕМ като активен член на Групата на европейските регулатори (ЕРГА) участва активно в синхронизирането текстове между всички надзорни органи по медийното съдържание от ЕС. Основният фокус на предстоящите промени е насочен към търговските съобщения и продуктовото позициониране, по-активното промотиране на европейски произведения, защита на малолетните и непълнолетните, ролята на националните регулатори и на ЕРГА, а както и достъпността до съдържание на хората с увреждания.
Предвидено е също така Стоянова да проведе срещи с представители на правната комисия в ЕП по въпросите на авторските права.