Съобщение до доставчиците на медийни услуги

Начало » Новини
29 Септември 2016
Съветът за електронни медии като отчита факта, че Законът за радиото и телевизията и Изборният кодекс не ограничават участието на кандидатите за президент и вицепрезидент и представители на инициативните комитети за предстоящия референдум в развлекателни предавания, филми и сериали, се обръща към електронните медии да различават тези прояви като възможност за предизборна агитация.  На всички кандидати трябва да се гарантират равни условия по време на кампанията.
Устойчива европейска практика и стандарти, в политическото съревнование между участниците в изборите е да не се използват развлекателните жанрове и форми в полза, на който и да е кандидат. Съгласно практиките в Европа по този въпрос подобен подход е възможност за  политическо внушение, особено, ако “героят” буди симпатии в аудиторията. Така публиката е затруднена да разграничи дали става дума за политическа агитация, политическо позициониране или за обосновано драматургично участие.