Седмичен бюлетин

Начало » Новини
19 Октомври 2016 С цел повишаване на прозрачността и засилване на обратната връзка с гражданите и електронните медии СЕМ ще оповестява седмично броя на сигналите, постъпили в регулатора. Тяхното регистриране има значение само на индикатор за чувствителността на аудиторията и не води до автоматично налагане на санкции.
За новия седмичен бюлетин Съветът за електронни медии се е вдъхновил от примера на британския медиен надзор Офком.
Първите два бюлетина могат да бъдат видяни на сайта на СЕМ под следния линк