Информация

Начало » Новини
28 Декември 2016
По повод съдържанието на предаването "На кафе", включено в програмата Нова телевизия на 08.12.2016 г., както и по други подобни случаи, Съветът за електронни медии се е самосезирал за спазването на забраната, предвидена в Закона за здравето - да бъдат рекламирани неконвенционални методи.
По случая в СЕМ постъпи и масов сигнал от граждани за "абсурдните теми и опасни съвети" към телевизионната аудитория.
В тази връзка Съветът е отправи искане до Министерството на здравеопазването, по компетентност, за експертно мнение. След получаване на тяхното становище, съгласно разпоредбите на чл. 75, ал. 5, т. 4. (насърчават поведение, което застрашава здравето или безопасността) от Закона за радиото и телевизията и чл. 169 от Закона за здравето (Забраняват се всички форми на реклама на неконвенционални методи, включително свързването им с дейности по профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация), Съветът за електронни медии ще предприеме предвидените законови действия.